Rekrutacja do Zespołu Szkół Zawodowych w 2024/2025

W tym roku przygotowaliśmy 10 kierunków:
Wymagane dokumenty
  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
  • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
  • podanie o przyjęcie do wybranego typu szkoły,
  • zaświadczenie o stanie zdrowia (Badania lekarskie będą przeprowadzane w miesiącach lipiec-sierpień. O terminach kandydaci zostaną poinformowani w odpowiednim komunikacie na stronie.),
  • dwie fotografie (podpisane na odwrocie),
  • wniosek o miejsce w internacie (osoby zainteresowane zamieszkaniem w internacie).
Nasza szkoła to placówka dla zdolnych, ambitnych i odważnych, którzy wiedzą czego chcą i nie boją się współczesnych wyzwań. Nasi absolwenci są gotowi do podejmowania zadań i praktycznie przygotowani do pracy w kształconej specjalności.
Więcej informacji można uzyskać w sekretariacie szkoły pod numerem telefonu (086) 275 25 88 lub na stronie internetowej www.kuratorium.bialystok.pl

Ekopracownia WFOSIGW Białystok Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Ministerstwo klimatu i środowiska

Nowoczesne usługi

Orlik PNWM Projekt Edukacyjny Katyń 73 rocznica Dobra szkoła

FE Erasmus Plus Dobrze zaprojektowana szkoła eTwinning EFS