Egzamin maturalny


Informacje przed egzaminem maturalnym 2023/2024

Poniżej zamieszczamy kilka informacji dotyczących organizacji i przebiegu egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2023/2024

2024-03-27 14:14:14

Ekopracownia WFOSIGW Białystok Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Ministerstwo klimatu i środowiska

Nowoczesne usługi

Orlik PNWM Projekt Edukacyjny Katyń 73 rocznica Dobra szkoła

FE Erasmus Plus Dobrze zaprojektowana szkoła eTwinning EFS