Rada RodzicówSkład Prezydium Rady Rodziców
od dnia 30.09.2024r.1.
Anna Zalewska 
Przewodnicząca RR

2.
Agata Kostro  
Z-ca przewodniczącej

3.
Marta Święcka  
SkarbnikAktualizacja: 2024.09.07Ekopracownia WFOSIGW Białystok Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Ministerstwo klimatu i środowiska

Nowoczesne usługi

Orlik PNWM Projekt Edukacyjny Katyń 73 rocznica Dobra szkoła

FE Erasmus Plus Dobrze zaprojektowana szkoła eTwinning EFS