Egzamin zawodowy


EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

W roku szkolnym 2018/2019 egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe oraz potwierdzające kwalifikacje w zawodzie będą przebiegały zgodnie z poniższym harmonogramem.
Egzamin praktyczny 09 stycznia 2019 r. - ŚRODA

Godzina Czas (min.) Kwalifikacja Zawód
9:00 150 T.11 Planowanie i realizacja usług w recepcji Technik hotelarstwa
13:00 180 T.12 Obsługa Gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie Technik hotelarstwa
13:00 180 T.15 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych Technik żywienia i usług gastronomicznych
13:00 180 T.16 Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych Technik technologii żywności
13:00 180 T.16 Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów mleczarskich Technik przetwórstwa mleczarskiego
16:00 120 A.30 Organizacja i monitorowanie zasobów i informacji w procesach produkcji, dystybucji i magazynowania Technik logistyk

Egzamin pisemny 10 stycznia 2019 r. - CZWARTEK

Godzina Czas (min.) Kwalifikacja Zawód
10:00 60 T.02 - Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń Technik przetwórstwa mleczarskiego
10:00 60 T.02 - Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń Technik technologii żywności
10:00 60 E.12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych Technik informatyk
10:00 60 A.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji Technik ekonomista
12:00 60 A.36 Prowadzenia rachunkowości Technik ekonomista
12:00 60 E.13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami Technik informatyk
12:00 60 T.12 Obsługa gości w obiekcie świadczącym obsługi hotelarskie Technik hotelarstwa
12:00 60 T.15 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych Technik żywienia i usług gastronomicznych
12:00 60 T.16 Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych Technik technologii żywności
14:00 60 T.16 Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów mleczarskich Technik przetwórstwa mleczarskiego
14:00 60 E.14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami Technik informatyk

Egzamin praktyczny 11 stycznia 2019 r. - PIĄTEK

Godzina Czas(min) Kwalifikacja Zawód
9:00 180 T.02 Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń
15:00 180 T.02 Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń

Egzamin praktyczny 14.01.2019 r. PONIEDZIAŁEK

Godzina Czas (min) Kwalifikacja Zawód
12:00 150 E.14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami Technik informatyk

Egzamin praktyczny 16.01.2019 r. ŚRODA

Godzina Czas (min) Kwalifikacja Zawód
9:00 180 A.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji Technik ekonomista

Egzamin praktyczny 17.01.2019 r. CZWARTEK

Godzina Czas (min) Kwalifikacja Zawód
9:00 180 A.36 Prowadzenie rachunkowości Technik ekonomista
9:00 180 T.02 Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń
15 180 T.02 Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń

Egzamin praktyczny 18.01.2019 r. PIĄTEK

Godzina Czas (min) Kwalifikacja Zawód
9:00 180 T.02 Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń
15:00 180 T.02 Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń

Egzamin praktyczny 08.02.2019 r. PIĄTEK

Godzina Czas (min) Kwalifikacja Zawód
9:00 180 T.02 Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń
15:00 180 T.02 Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń

Egzamin praktyczny 11.02.2019 r. PONIEDZIAŁEK

Godzina Czas (min) Kwalifikacja Zawód
9:00 180 T.02 Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń
15:00 180 T.02 Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń

Egzamin praktyczny 12.02.2019 r. WTOREK

Godzina Czas (min) Kwalifikacja Zawód
16:00 150 E.12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych Technik informatyk

Egzamin praktyczny 14.02.2019 r. CZWARTEK

Godzina Czas (min) Kwalifikacja Zawód
16:00 150 E.13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami Technik informatyk
WYKAZ PRZYBORÓW I MATERIAŁÓW POMOCNICZYCH KTÓRE MOŻNA POSIADAĆ NA EGZAMINIE Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań, oraz może mieć kalkulator prosty*.


W części praktycznej każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory:
A.35: kalkulator prosty*, ołówek, gumka, temperówka
E.12 - KOMUNIKAT CKE NIE PRZEWIDUJE ŻADNYCH PRZYBORÓW
E.13 - KOMUNIKAT CKE NIE PRZEWIDUJE ŻADNYCH PRZYBORÓW
T.06 - KOMUNIKAT CKE NIE PRZEWIDUJE ŻADNYCH PRZYBORÓW