Kontakt

Zespół Szkół Zawodowych
im. Stanisława Staszica

ul. Jagiellońska 4
18-200 Wysokie Mazowieckie

(86) 275 25 88
zesp_szk_zaw@o2.pl

andrzejjamiolkowski@interia.pl - Dyrektor szkoły

Ekopracownia WFOSIGW Białystok Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Ministerstwo klimatu i środowiska

Nowoczesne usługi

Orlik PNWM Projekt Edukacyjny Katyń 73 rocznica Dobra szkoła

FE Erasmus Plus Dobrze zaprojektowana szkoła eTwinning EFS