Projekty Unijne realizowane w Naszej szkole od roku 2008:39. Rozwijaj się zdrowo: Program promujący zdrowe nawyki i rozwijanie umiejętności językowych.

Numer projektu: 2023-1-PL01-KA122-SCH-000130056
Wartość: 55564,00 Euro
Uczestnicy: 10 nauczycieli Teneryfa ,20 uczniów + 4 nauczycieli Hiszpania

Okresy realizacji: 2023-11-01 - 2025-04-30
38. Akredytacja III ( Hiszpania)

Numer projektu: 2023-1-PL01-KA121-VET-000120788
Wartość: 58 593 Euro
Uczestnicy: Hiszpania 26 uczniów + 2 nauczycieli

Okresy realizacji: 2023.06.01- 2024.08.31
37. V4 Gen Mini -Grants Fundusz Wyszehradzki

Wartość: 10 000 euro
Uczestnicy: 18 uczniów + 2 nauczycieli Czechy

Okresy realizacji: 2023.02.06- 2023.07.31
36. Akredytacja II (Włochy) + Grecja

Numer projektu: 2022-1-PL01-KA121-VET-000053204
Wartość: 53 609 Euro +13 000Euro w aneksie ( Grecja) (253 436,54 zł)

Okresy realizacji: 2022.06.01 - 2023.08.31 - 2024.
35. Ekopracownia - zielone serce szkoły(OZE)

Wartość: 83 400 zł

Okresy realizacji: 2023 wrzesień -Listopad 2024
34. Lider Grafiki ( PGE Fundacja )

Wartość: 20 000zł (ksero +2 laptopy)

Okresy realizacji: 2023 wrzesień -grudzień
33. Aktywna Tablica MEN

Wartość: 17500 zł

Okresy realizacji: 2022
32. Edukacja językowa kadry, kompetecją przyszłości Staszica

Numer projektu: 2022-1-PL01-KA122-SCH-000069272
Wartość: 69 850,00 EURO
Uczestnicy: 25 nauczycieli(Sardynia + Hiszpania)

Okresy realizacji: 01.12.2022-30.11.2023
31. EUROmobilność - Staszic podbija Grecję

Wartość: 169 530 zł

Okresy realizacji: 01.06.2022- 30.11.2022
30. Poznaj Polskę II MEiN

Wartość: 17 000 zł
Uczestnicy: 45 uczniów 4 opiekunów

Okresy realizacji: 01.04.2022
29. Akredytacja Erasmus 2021- 2027 edycja I

Numer projektu: 2021-1-PL01-KA121-VET- 000011034
Wartość: 68 009,00 €
Uczestnicy: Grecja 38 uczniów i 3 opiekunów

Okresy realizacji: 2022-06-01 - 2024-05-31
28. Staszic na ponadnarodowej mobilności

Numer projektu: 2020-1-PMU- 3159 POWER
Wartość: 243 802,00 zł
Uczestnicy: Włochy 30 uczniów i 4 nauczycieli

Okresy realizacji: 01.08.2021- 31.07.2022
27. Poznaj Polskę I MEiN

Wartość: 12 000 zł

Okresy realizacji: 30.11.2021
26. "EUROPraktykA - Staszic rusza w świat!"

Numer projektu: 2020-1-PL01-KA102-078414
Opis: Realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt "Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego", na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i Szkolenia Zawodowe
Wartość: 620 712,34 zł
Uczestnicy: 80 uczniów, 8 nauczycieli

Okresy realizacji: 01.12.2020 - 31.12.2021. (30.03.2022)
25. Szkolny pakiet NASK

Wartość: 25 tabletów

Okresy realizacji: 30.10.2020
24. "Innowacyjne staże w Staszicu" - PO WER

Opis: "Ścieżki współpracy - wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową" w ramach działania: 4.3 Współpraca ponadnarodowa, oś IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa nr umowy UDA-POWR.04.03.00-00-0096/17-00"
Wartość: 91 290.00 PLN
Uczestnicy: Dania 2 nauczycieli

Okresy realizacji: 2020-08-01 - 2021-01-31
23. Inwestycja w przyszłość

Numer projektu: RPO 03.03.01-20-0206/18 + aneks
Wartość: 1 781 989,92 zł

Okresy realizacji: 01.09.2020 - 30.09.2023
22. Kompetentny uczeń wykwalifikowany pracownik cz. II

Numer projektu: RPPD03.03.01-20-0167/18
Wartość: 1 572 162,14 zł
Uczestnicy: 50 uczniów, 18 nauczycieli

Okresy realizacji: 01.09.2019 - 30.09.2021
21. Rozwój Kompetencji Językowych Kadry Staszica - POWER SE

Numer projektu: 2019-1-PL01-KA101-063178
Wartość: 218 296,96 zł
Uczestnicy: 18 uczestników

Okresy realizacji: 01.12.2019 - 31.12.2020
20. EUROPraktyka – Wysokie na Start - Erasmus+

Numer projektu: 2019-1-PL01-KA-102-061616
Wartość: 148 902,00 €
Uczestnicy: 82 uczniów, 8 nauczycieli

Okresy realizacji: 01.12.2019 - 31.12.2020
19. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Wartość: 12 000 zł

Okresy realizacji: 21.02.2019
18. "Poprawa warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem"

Opis: Projekt dofinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Wartość: 3 423 934,85 zł

Okresy realizacji: 2018 - 2019
17. PROJEKT EDUKACYJNY GODNOŚĆ, WOLNOŚĆ, NIEPODLEGŁOŚĆ MEN

Wartość: 9 992,00 zł

Okresy realizacji: 30.08.2020
16. Kompetentny uczeń wykwalifikowany pracownik

Numer projektu: RPPO03.03.01-20-0127/17
Wartość: 1 247 365,20 zł
Uczestnicy: 55 uczniów, 14 nauczycieli

Okresy realizacji: 01.05.2018 - 30.09.2020
15. Mobilność kadry Kluczem do sukcesu – POWER

Wartość: 120 530,32 zł
Uczestnicy: 11 uczestników

Okresy realizacji: 31.12.2017 - 30.12.2018
14. "Doskonalenie zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy".

Wartość: 1 179 495 zł
Uczestnicy: 130 uczniów i 10 nauczycieli

Okresy realizacji: 01.10.2017 - 30.09.2019
13. Dofinansowanie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach

Wartość: 6 660 zł

Okresy realizacji: 28.09.2017
12. "KROK W PRZYSZŁOŚĆ"

Opis: Program podnoszenia kompetencji uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych im. St. Staszica w Wysokiem Mazowieckiem
Wartość: 513 263,12 zł
Uczestnicy: 50 uczniów, 3 nauczycieli

Okresy realizacji: 10.10.2016 – 10.10.2017 r.
10. "Europejska praktyka wysokomazowieckiego technika"

Wartość: 846 001 zł
Uczestnicy: 45 uczniów

Okresy realizacji: 01.10.2016 – 30.06.2018
9. "Mobilność młodzieży - fundamentem sukcesu zawodowego"

Wartość: 156 000 €
Uczestnicy: 48 uczniów

Okresy realizacji: 06.2015 – 31.05.2017
8. "Twoja wiedza ekonomiczna dziś, podstawą sukcesu zawodowego w przyszłości" Projekt Erasmus+

Wartość: 69 290 €
Uczestnicy: 28 uczniów

Okresy realizacji: 2016 – 2017
6. "Czas na staż" we współpracy z BFKK

Wartość: 125 000 zł

Okresy realizacji: 2013-11-01 - 2014-05-31
5. "Doskonały uczeń" - podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Wartość: 636 460 zł

Okresy realizacji: 2013-2014
4. "Doskonały uczeń - Doskonały pracownik"

Wartość: 348 795 zł

Okresy realizacji: 2013-2014
3. "Lepszy start w zawodzie technik gastronomii i hotelarstwa" Leonardo da Vinci

Wartość: 186 655 zł Niemcy
Uczestnicy: 45 Uczniów

Okresy realizacji: 2010-09-20 - 2011-06-30
1. "Kreatywny uczeń"

Wartość: 92 000 zł

Okresy realizacji: 2008-09-01 - 2009-07-31

Ekopracownia WFOSIGW Białystok Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Ministerstwo klimatu i środowiska

Nowoczesne usługi

Orlik PNWM Projekt Edukacyjny Katyń 73 rocznica Dobra szkoła

FE Erasmus Plus Dobrze zaprojektowana szkoła eTwinning EFS