Dlaczego warto wybrać "STASZICA"
2022-04-04 08:00:01

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice, Drodzy uczniowie klas ósmych szkoły podstawowej.

Wkrótce będziecie składać podania o przyjęcie do szkół średnich. To trudny wybór, który niewątpliwie będzie miał wpływ na Wasze przyszłe życie. Chciałbym zaproponować Wam, podjęcie nauki w Zespole Szkół Zawodowych im. St. Staszica w Wysokiem Mazowieckiem.Jesteśmy największą szkołą ponadpodstawową w powiecie wysokomazowieckim. Co roku to właśnie na naukę w "Staszicu" decyduje się największa liczba absolwentów gimnazjum, a obecnie szkół podstawowych. To nie może być przypadek. Co zatem jest tego powodem? Jakie atuty naszej szkoły sprawiają, iż tak duża liczba młodzieży wiąże swoją przyszłość z tą szkołą?

Zapewne wpływ na to mają główne profile kształcenia w naszej szkole, które od lat związane są z produkcją żywności, finansami i usługami. Oferujemy naukę w 9 zawodach: technik ekonomista, technik informatyk, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik żywności, technik przetwórstwa mleczarskiego, technik hotelarstwa, technik usług fryzjerskich, technik logistyk, technik fotografii i multimediów oraz technik programista. Nasza oferta nawiązuje do aktualnych potrzeb rynku pracy. Proponowane przez nas kierunki kształcenia gwarantują więc stabilne perspektywy pracy, nie tylko na rynku lokalnym, ale także w całym kraju i poza jego granicami. Dobre przygotowanie zawodowe w szkole uzupełniamy praktykami i stażami w najlepszych firmach. Dzięki wieloletniej współpracy z GK Mlekovitą mamy gwarancję, że wszyscy absolwenci naszej szkoły mogą znaleźć zatrudnienie w tej firmie. Duże grono naszych uczniów podejmuje pracę już podczas nauki, pracując w systemie weekendowym. Praktyki uzupełniamy płatnymi stażami realizowanymi w ramach projektów dofinansowanych z UE lub częstymi wyjazdami zagranicznymi. W ciągu ostatnich 3 lat nasza młodzież odbywała praktyki w firmach w Portugalii, Hiszpanii, Anglii, Włoszech i Grecji. Podczas tych wyjazdów, oprócz nauki zawodu, młodzież uczy się języków oraz ma możliwość zwiedzenia ciekawych miejsc i zapoznania się z kulturą i tradycjami danego kraju.

Jakość kształcenia zawodowo - praktycznego dwukrotnie została doceniona przez MEN w Ogólnopolskim Konkursie "Szkoła dla pracodawcy - pracodawca dla szkoły" przyznając nam I miejsce w branży żywnościowej.

Jesteśmy szkołą, w której priorytetem jest wysoki poziom kształcenia. Bardzo wysoka zdawalność egzaminu maturalnego ( zawsze powyżej średniej krajowej, województwa i powiatu)oraz często 100% zdawalność egzaminów zawodowych, cieszy i napawa dumą wszystkich, zarówno uczniów, ich rodziców jak i nas nauczycieli. Bardzo dobrze przygotowujemy naszą młodzież do konkursów i olimpiad, czego dowodem są zdobywane tytuły laureatów lub finalistów otrzymujących liczne nagrody oraz indeksy wyższych uczelni i zwolnienia z egzaminów zawodowych. Potrafimy i doceniamy najlepszych uczniów. Za wysokie wyniki w nauce lub zdobycie czołowych miejsc na olimpiadach otrzymują oni stypendia.

Stawiamy na kreatywność, rozwój zainteresowań, pasji i zdolności naszej młodzieży. Staramy się każdemu z nich stworzyć warunki do optymalnego rozwoju we własnym stylu i własnym tempie. Motywujemy ich do pracy , zachęcamy do wysiłku, nagradzamy i - co jest bardzo ważne, tworzymy przyjazną, pozbawioną stresu atmosferę. Nasi nauczyciele to świetnie przygotowani specjaliści w swoich dziedzinach, posiadający bogate doświadczenie, prowadzący zajęcia na najwyższym poziomie. Są wymagający, ale wymagają przede wszystkim od siebie. Są ludźmi otwartymi, życzliwymi, zawsze mają czas dla swoich uczniów.

Od lat jesteśmy w gronie liderów województwa podlaskiego w wykorzystaniu środków unijnych w rozwoju szkolnictwa. Dziesiątki projektów, miliony złotych pozyskanych na dodatkowe zajęcia ogólnokształcące i zawodowe, certyfikowane kursy, staże zawodowe, najnowocześniejsze pomoce dydaktyczne, pracownie zawodowe i ogólnokształcące wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt czy też rozbudowa szkoły, sprawiają, że dziś możemy pochwalić się wzorową bazą i doskonałymi warunkami, z których może korzystać każdy nasz uczeń. Podpisane umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego na nowe projekty, zapewniają nam ich realizację na następne lata.

Dynamiczny rozwój naszej szkoły oraz jej wysoki poziom nauczania, został doceniony w Ministerstwie Edukacji Narodowej. 2 września 2019 roku, powierzono nam organizację Ogólnopolskiej Inauguracji Roku Szkolnego 2019/2020. Było to ogromne wyróżnienie, którym może poszczycić się niewiele szkół w Polsce.

Zespół Szkół Zawodowych ma świetną lokalizację w centrum miasta. Naszym atutem jest również fakt, że posiadamy jedyny w Wysokiem Mazowieckiem internat dla dziewcząt.

Zapewniamy nie tylko wysoki poziom wykształcenia. Staramy się przede wszystkim wychowywać i dawać poczucie bezpieczeństwa. Każdy uczeń może liczyć na akceptację i poszanowanie ze strony kadry i rówieśników.

Pracujemy w atmosferze wzajemnej życzliwości, w bliskim kontakcie z rodzicami ucznia, aby w razie potrzeby nieść pomoc, kiedy ich dziecko zderza się z trudną czasami rzeczywistością świata nauki i wchodzenia w dorosłe życie.

Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych
im. St. Staszica
Wysokiem Mazowieckiem

Andrzej Jamiołkowski
Ekopracownia WFOSIGW Białystok Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Ministerstwo klimatu i środowiska

Nowoczesne usługi

Orlik PNWM Projekt Edukacyjny Katyń 73 rocznica Dobra szkoła

FE Erasmus Plus Dobrze zaprojektowana szkoła eTwinning EFS