Deklaracja DostępnościDeklaracja dostępności


Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica

ul. Jagiellońska 4 18-200 Wysokie Mazowieckie
telefon: (86) 275 25 88
adres e-mail: zesp_szk_zaw@o2.pl
www.zszwysmaz.podlasie.pl
Organ Prowadzący: Powiat WysokomazowieckiDeklaracja dostępności Strony WWW Zespołu Szkół Zawodowych

Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół Zawodowych.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Zobacz: Ocena możliwości zapewnienia dostępności strony internetowej

Treści niedostępne

Wyłączenia

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek szkoły znajduje się przy ulicy Jagiellońskiej 4. Przed budynkiem jest miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej. Wejście od ulicy po schodach, drzwi są przeszklone, przejście do dyżurki przez drzwi wiatrołapu. Tablica informacyjna umieszczona jest niedaleko wejścia. Sekretariat do obsługi klienta znajduje się na parterze. Drugie wejście do budynku szkoły znajduje się od strony boiska i jest wyposażone w podjazd dla wózków osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich, oznaczeń kontrastowych lub druku powiększonego dla osób niewidomych i słabowidzących oraz pętli indukcyjnych. W budynku nie ma windy, jest schodołaz. Budynek posiada część toalet dla osób niepełnosprawnych z przestrzenią manewrową oraz poręczami. Toalety dla osób niepełnosprawnych są oznaczone. Wszystkie posadzki wykonane są z materiałów antypoślizgowych.

Drugi budynek  zlokalizowany na ulicy Mickiewicza 1, jest internatem szkoły. Nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Wejście do budynku po schodach. W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich, oznaczeń kontrastowych lub druku powiększonego dla osób niewidomych i słabowidzących oraz pętli indukcyjnych. Obok budynku parking dla osób niepełnosprawnych.

 Do obu budynków możliwy jest wstęp z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dodatkowe informacje

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do podstawowej oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative, z którego wynika, że strona internetowa Zespołu Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem spełnia wymagania w 100%.

Ekopracownia WFOSIGW Białystok Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Ministerstwo klimatu i środowiska

Nowoczesne usługi

Orlik PNWM Projekt Edukacyjny Katyń 73 rocznica Dobra szkoła

FE Erasmus Plus Dobrze zaprojektowana szkoła eTwinning EFS