Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

data dodania: 2020-03-26 10:32:58

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn. "Dostawa wyposażenia do pracowni zawodowych dla Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem w ramach projektu RPO.03.03.01-20-0167/18Kompetentny uczeń - wykwalifikowany pracownik"cz.2


Mamy wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

data dodania: 2020-03-25 19:23:05

Niedawno otrzymaliśmy wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Do sesji zimowej przystepuje w naszej szkole największa liczba zdających, tak też było i tym razem.
Ta sesja była dla naszej szkoły szczególnie udana. W sześciu kwalifikacjach zdawalność egzaminu wyniosła 100% !!! (dla kwalifikacji TG.02, E.13, T.02, T.6, T.11, T.17).
Na taki wynik złożyła się wysoka zdawalność części pisemnej, osiągając 100% dla kwalifikacji A.32, T.02, T.06, T.12, T,16 i T.17 oraz 100% części praktycznej, tj. TG.02, E.13, E.14, T.06, T.11 oraz T.17. Pozostałe wyniki z innych kwalifikacji także osiągają wysoki odsetek zdawalności. BRAWO UCZNIOWIE, BRAWO STASZIC!Rekrutacja 2020

data dodania: 2020-03-24 10:49:34

Uczniowie szkół podstawowych. Rozpoczynamy rekrutację na rok szkolny 2020/2021. Przedstawiamy Wam ofertę edukacyjną naszej szkoły z nadzieją, że skorzystacie z szerokich możliwości jaką daje nauka w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem.


Informacja dotycząca egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, przeprowadzonego w sesji styczeń-luty 2020 r.

data dodania: 2020-03-23 08:11:11

Osoby, które nie zdały egzaminu w sesji styczeń-luty 2020 r., będą mogły złożyć deklarację ponownego przystąpienia do niezdanej/niezdanych części tego egzaminu.
Zgodnie z komunikatem dyrektora CKE, deklarację przystąpienia do egzaminu mogą złożyć do 31 marca br. odpowiednio do dyrektora macierzystej szkoły albo do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.
Deklarację będzie można złożyć również w formie elektronicznej, przesyłając skan albo wyraźnie zdjęcie podpisanego dokumentu na adres e-mail odpowiednio do sekretariatu szkoły albo OKE.
Pełna treść komunikatu dostępna jest pod adresem


Informacja o wynikach z egzaminu zawodowego

data dodania: 2020-03-20 09:58:53

Informację o wynikach egzaminu zawodowego można uzyskać od wychowawców klas.


Zdalne nauczanie

data dodania: 2020-03-16 16:00:24

Obecna sytuacja w szkolnictwie to nie okres wakacyjny. Zachęcamy nauczycieli do podjęcia nauczania zdalnego.
Pod następującym linkiem znajdują się materiały dydaktyczne do wykorzystania w zdalnym nauczaniu. Proszę zapoznać się z zamieszczonymi tak materiałami i miarę możliwości wykorzystać w pracy z młodzieżą.
Przypominamy jednocześnie, że głównym źródłem organizowania i prowadzenia nauczania zdalnego jest szkolny dziennik elektroniczny.
Strona:   1 2 3 4  Następna