Kwalifikacyjny kurs zawodowy
2013-06-12 10:24:04

Kwalifikacyjny kurs zawodowy to kurs prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacjiUkończenie tego kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez okręgową komisję egzaminacyjną. Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

Tą formę kształcenia kierujemy do osób dorosłych, które ukończyły szkołę podstawową, gimnazjum, zasadniczą szkołę zawodową, technikum, liceum ogólnokształcące, szkołę policealną, studia wyższe i chcą zdobyć zawód lub przekwalifikować się.

Szkoła organizuje następujące kursy::

Technik informatyk - 351203
INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

Technik technologii żywności - 314403
SPC.02. Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń
SPC.07. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych

Technik przetwórstwa mleczarskiego (314402)
SPC.02. Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń
SPC.06. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów mleczarskich

Technik żywienia i usług gastronomicznych (343404)
HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań
HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych


Pobierz:

Podanie na kurs zawodowy (wersja .DOC z możliwością edycji)

Podanie na kurs zawodowy (wersja .PDF bez możliwości edycji)
Ekopracownia WFOSIGW Białystok Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Ministerstwo klimatu i środowiska

Nowoczesne usługi

Orlik PNWM Projekt Edukacyjny Katyń 73 rocznica Dobra szkoła

FE Erasmus Plus Dobrze zaprojektowana szkoła eTwinning EFS