Wykaz podręczników

Do pobrania znajdują się następujące pliki:Na początku września 2024r. w naszej szkole na holu dolnym odbędzie się KIERMASZ UŻYWANYCH PODRĘCZNIKÓW !

PROCEDURA OBROTU UŻYWANYMI PODRĘCZNIKAMI
1. Używane podręczniki może sprzedać i kupić każdy uczeń naszej szkoły.
2. Podręczniki przeznaczone do sprzedaży wyceniają uczniowie.
3. Prosimy o właściwe przygotowanie podręczników do sprzedaży (zdjęcie starych okładek, wymazanie gumką popisanych stron oraz zapisanie ceny na okładce wewnątrz książki).
4. Przy wycenie należy wziąć pod uwagę stan podręcznika.
5. Cena nie może przekraczać 60% wartości nowego podręcznika.
6. Organizatorzy nie odpowiadają za ewentualne reklamacje.
7. Kiermasz nie dotyczy sprzedaży ćwiczeń.
8. Zarówno uczniowie sprzedający, jak i kupujący zobowiązani są o dokładne zapoznanie się z wykazem podręczników obowiązującym w szkole w bieżącym roku szkolnym. Wykaz dostępny jest na stronie internetowej szkoły.
9. Szkoła umożliwia kontakt sprzedającego z kupującym i nie pobiera z tego tytułu żadnych prowizji.

Ekopracownia WFOSIGW Białystok Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Ministerstwo klimatu i środowiska

Nowoczesne usługi

Orlik PNWM Projekt Edukacyjny Katyń 73 rocznica Dobra szkoła

FE Erasmus Plus Dobrze zaprojektowana szkoła eTwinning EFS