Jesteś tutaj: Strona Główna


Doskonalenie zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy


Doskonalenie zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy

data dodania: 2018-03-16 08:51:48

TERMIN REALIZACJI: 01.10.2017 ? 30.09.2019
Numer naboru: RPPD.03.03.01-IZ.00.20-001/16
Priorytet III Kompetencje i kwalifikacje
Działanie 3.3. Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki
Wartość projektu: 1 241 672,16zł

UWAGA! Trwa rekrutacja do projektu "Doskonalenie zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy"

data dodania: 2017-10-27 21:24:38

TERMIN REALIZACJI: 01.10.2017- 30.09.2019 Numer umowy: UDA-RPPD.03.03.01-20-0085/16-00
Oś Priorytetowa III Kompetencje i Kwalifikacje Działania 3.3. Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki
Poddziałania 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki- poza ZIT BOF
Całkowita wartość projektu: 1 241 672,16zł
Wkład Funduszy Europejskich: 1 055 421, 33zł