Jesteś tutaj: Strona Główna


Doskonalenie zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy


Koło Analityka Żywności na Targach Mleko-Expo 2018

data dodania: 2018-11-16 07:36:00

W drugim dniu trwania XXVII Targów Mleczarskich Mleko-Expo 2018 w Pałacu Kultury i Nauki sześcioosobowa grupa uczniów z klasy IV Technikum Technologii Żywności z Koła Naukowego Analityka Żywności, wraz z opiekunem, p. Emilią Prusko uczestniczyła w targach, w ramach projektu "Doskonalenie zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy".
Mleczarze z mleczarzami

data dodania: 2018-11-15 07:45:34

W dniu 14.XI.2018 r. w Pałacu Kultury i Nauki o godz.10 odbyło się otwarcie XXVII Targów Mleczarskich MLEKO-EXPO 2018 pod hasłem "Mleko - na zdrowie!" Trzydniowe targi zorganizowane zostały przez Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich - Związek Rewizyjny pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.SZKOLENIE Z ZAKRESU I POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ I BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

data dodania: 2018-10-31 14:06:47

W dniach 27-28.10.18r. 15 osobowa grupa uczniów z klas I-III kierunków technik żywienia i usług gastronomicznych i technik technologii żywności wzięła udział w szkoleniu z zakresu I pomocy przedmedycznej i zasad bhp.
ROZDANIE DYPLOMÓW POTWIERDZAJĄCYCH UDZIAŁ W STAŻACH ZAWODOWYCH

data dodania: 2018-10-31 14:04:54

W ramach realizowanego w naszej szkole projektu "Doskonalenie zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy" 30 uczniów z klas I-III z kierunków technik żywienia i usług gastronomicznych, technik technologii żywności, technik przetwórstwa mleczarskiego i technik logistyk w okresie lipiec-sierpień uczestniczyło w stażach zawodowych, realizowanych w zakładach pracy na terenie województwa podlaskiego.
Doskonalenie zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy

data dodania: 2018-03-16 08:51:48

TERMIN REALIZACJI: 01.10.2017 ? 30.09.2019
Numer naboru: RPPD.03.03.01-IZ.00.20-001/16
Priorytet III Kompetencje i kwalifikacje
Działanie 3.3. Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki
Wartość projektu: 1 241 672,16zł

UWAGA! Trwa rekrutacja do projektu "Doskonalenie zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy"

data dodania: 2017-10-27 21:24:38

TERMIN REALIZACJI: 01.10.2017- 30.09.2019 Numer umowy: UDA-RPPD.03.03.01-20-0085/16-00
Oś Priorytetowa III Kompetencje i Kwalifikacje Działania 3.3. Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki
Poddziałania 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki- poza ZIT BOF
Całkowita wartość projektu: 1 241 672,16zł
Wkład Funduszy Europejskich: 1 055 421, 33zł