Jesteś tutaj: Strona Główna


Doskonalenie zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy


Wizyta studyjna w przedsiębiorstwach

data dodania: 2019-05-21 11:18:27

W ramach realizacji projektu "Doskonalenie zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy" uczestnicy "Koła naukowego technika żywienia i usług gastronomicznych", "Koła naukowego analityka żywności" oraz "Koła naukowego mleczarzy" odbyli wizyty studyjne w restauracji Amadeus w Łomży na ul. Przykoszarowej oraz restauracji Retro na ul. Nowogrodzkiej, gdzie mieli spotkania z menadżerami firm.
Koło naukowe Logistyka z wizytą w DHL Oddział w Łomży oraz LogMap.

data dodania: 2019-04-26 12:13:28

przedsiębiorstwa logistyczne. Dziewczęta z klasy III Technikum Logistycznego wraz z opiekunem miały możliwość odbycia wizyty w oddziale jednej z największych firm kurierskich- DHL. W punkcie odbioru i nadania przesyłek dziewczęta wysłuchały ciekawej prezentacji przedsiębiorstwa, w wyniku której poznały specyfikę i strukturę organizacyjną firmy oraz cały proces "podróży" zamówionej przesyłki. Po prezentacji przyszedł czas na obejrzenie łomżyńskiego terminala przeładunkowego.
Międzynarodowe Targi TSL oraz Transportu Publicznego

data dodania: 2019-03-18 08:44:53

15 marca 2019r. - Dzień młodego logistyka i transportowca
SZKOLENIE BARISTA czyli specjalista od parzenia i podawania kawy

data dodania: 2019-03-18 07:42:33

W dniach 15-17.03.2019r. w Zespole Szkół Zawodowych odbyło się szkolenie barista, w którym uczestniczyło 10 uczniów z technikum hotelarstwa i technikum żywienia i usług gastronomicznych. Szkolenie składało się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej.
Wizyta uczniów w Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży

data dodania: 2019-03-13 13:13:33

W dniu 12.03.2019r. 30-osobowa grupa uczniów ZSZ biorących udział w projekcie "Doskonalenie zawodowe kluczem do sukcesu zawodowego na rynku pracy" wraz z opiekunami panią Agnieszką Kaliszczyk i panią Eweliną Grodzką po raz kolejny uczestniczyła w wizycie studyjnej w jednej z łomżyńskich uczelni.
RELACJA z realizowanego projektu "Doskonalenie zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy"

data dodania: 2019-03-11 10:20:21

W Zespole Szkół Zawodowych realizowany jest projekt "Doskonalenie zawodowe kluczem do sukcesu zawodowego na rynku pracy" W wyniku działań projektowych uczniowie podnoszą umiejętności zawodowe, nabywają dodatkowe kwalifikacje oraz osiągają wyższe wyniki w nauce z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych.
Koło Analityka Żywności na Targach Mleko-Expo 2018

data dodania: 2018-11-16 07:36:00

W drugim dniu trwania XXVII Targów Mleczarskich Mleko-Expo 2018 w Pałacu Kultury i Nauki sześcioosobowa grupa uczniów z klasy IV Technikum Technologii Żywności z Koła Naukowego Analityka Żywności, wraz z opiekunem, p. Emilią Prusko uczestniczyła w targach, w ramach projektu "Doskonalenie zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy".
Mleczarze z mleczarzami

data dodania: 2018-11-15 07:45:34

W dniu 14.XI.2018 r. w Pałacu Kultury i Nauki o godz.10 odbyło się otwarcie XXVII Targów Mleczarskich MLEKO-EXPO 2018 pod hasłem "Mleko - na zdrowie!" Trzydniowe targi zorganizowane zostały przez Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich - Związek Rewizyjny pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.SZKOLENIE Z ZAKRESU I POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ I BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

data dodania: 2018-10-31 14:06:47

W dniach 27-28.10.18r. 15 osobowa grupa uczniów z klas I-III kierunków technik żywienia i usług gastronomicznych i technik technologii żywności wzięła udział w szkoleniu z zakresu I pomocy przedmedycznej i zasad bhp.
ROZDANIE DYPLOMÓW POTWIERDZAJĄCYCH UDZIAŁ W STAŻACH ZAWODOWYCH

data dodania: 2018-10-31 14:04:54

W ramach realizowanego w naszej szkole projektu "Doskonalenie zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy" 30 uczniów z klas I-III z kierunków technik żywienia i usług gastronomicznych, technik technologii żywności, technik przetwórstwa mleczarskiego i technik logistyk w okresie lipiec-sierpień uczestniczyło w stażach zawodowych, realizowanych w zakładach pracy na terenie województwa podlaskiego.
Doskonalenie zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy

data dodania: 2018-03-16 08:51:48

TERMIN REALIZACJI: 01.10.2017 ? 30.09.2019
Numer naboru: RPPD.03.03.01-IZ.00.20-001/16
Priorytet III Kompetencje i kwalifikacje
Działanie 3.3. Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki
Wartość projektu: 1 241 672,16zł

UWAGA! Trwa rekrutacja do projektu "Doskonalenie zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy"

data dodania: 2017-10-27 21:24:38

TERMIN REALIZACJI: 01.10.2017- 30.09.2019 Numer umowy: UDA-RPPD.03.03.01-20-0085/16-00
Oś Priorytetowa III Kompetencje i Kwalifikacje Działania 3.3. Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki
Poddziałania 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki- poza ZIT BOF
Całkowita wartość projektu: 1 241 672,16zł
Wkład Funduszy Europejskich: 1 055 421, 33zł