Ogłaszamy nabór do udziału w projekcie Erasmus+
Ogłaszamy nabór do udziału w projekcie Erasmus+
2024-04-19 19:49:59

Ogłaszamy nabór do udziału w projekcie Erasmus+ "Rozwijaj się językowo i zdrowo. Program promujący zdrowe nawyki i rozwijanie umiejętności językowych" o numerze 2023-1-PL01-KA122-SCH-000130056.Głównym celem przedsięwzięcia jest wzrost i rozwój kompetencji kluczowych 20 uczniów naszej szkoły, poprzez realizację inicjatyw ponadnarodowych, które odbędą się w Hiszpanii, we współpracy ze szkołą partnerską – Colegio Salesiano San Pedro w Sewilli.

  • Proces rekrutacji zostanie przeprowadzony według następującego harmonogramu:
  • 19.04.2024 do 26.04.2024 (do godz. 12.00) - przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych;
  • 10.05.2024 – test z języka angielskiego;
  • 13.05.2024 - ogłoszenie list rankingowych;
  • 14.05.2024 – 17.05.2024 – procedura odwoławcza;
  • 20.05.2024 – ogłoszenie ostatecznych wyników rekrutacji.
Wszelkie szczegóły dot. procesu rekrutacji znajdują się w Regulaminie rekrutacji, który wraz z Formularzem rekrutacyjnym i Kartą zgłoszeniową można pobrać poniżej:
Dokumenty są dostępne także w szkolnym Sekretariacie oraz u Koordynatora ds. Erasmusa, pani Marty Pietrzak-Gagov.

Projekt nr 2023-1-PL01-KA122-SCH-000130056 jest finansowany ze środków
Programu Erasmus+ sektor Edukacja szkolna
Ekopracownia WFOSIGW Białystok Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Ministerstwo klimatu i środowiska

Nowoczesne usługi

Orlik PNWM Projekt Edukacyjny Katyń 73 rocznica Dobra szkoła

FE Erasmus Plus Dobrze zaprojektowana szkoła eTwinning EFS