Zagraniczne praktyki naszych uczniów
2010-12-31 12:46:02

W grudniu z miesięcznej praktyki z Turyngii w Niemczech, powróciła grupa 12 uczniów naszej szkoły uczących się w III klasie technikum hotelarstwa oraz technikum organizacji usług gastronomicznych po raz pierwszy w wieloletniej historii szkoły odbyło praktyki zawodowe poza granicami naszego kraju.Współorganizatorem wyjazdu do Niemiec była niemiecka firma - przyszły koordynator projektu "Leonardo da Vinci" oraz organizacja goszcząca – pensjonat Siegmundsburger Haus Werraquelle GmbH. Na okres całego pobytu uczniowie mieli zapewnione bezpłatne zakwaterowanie i pełną całodobową opiekę.
Praktyki odbywały się w różnych kompleksach gastronomiczno – hotelowych o bardzo wysokim standardzie na znajdujące się obszarze Turyngii. Położone były one w malowniczych górzystych terenach, które – jak wypowiadają się uczestnicy wyjazdu – „długo zapadną w ich pamięci”.
Oprócz umiejętności praktycznych - czysto zawodowych, które uczniowie nabywali oraz doskonalili, wyjazd był dla nich znakomitą okazją do nauki języka. Komunikacja z gośćmi odbywała się najczęściej w języku niemieckim, ale także angielskim i rosyjskim. Pomimo początkowych kłopotów z komunikacją postępy w nauce języka przyszły bardzo szybko. Już po kilku dniach słowa zaczęły się układać w logiczną całość.
Miesięczny pobyt w Niemczech pozwolił także na nawiązanie nowych znajomości i kontaktów nie tylko z obywatelami niemieckimi, ale i rówieśnikami z Polski. Razem z naszymi uczniami swoje praktyki zawodowe odbywały grupy z innych regionów naszego kraju, między innymi Augustowa, Sokółki, Białegostoku, Krakowa, Rzeszowa i Zawiercia. Wyjazd tak daleko i na tak długi okres był dla wielu sprawdzianem samodzielności a zebrane doświadczenie pozwoliło mi na rozwój umiejętności zawodowych.
Ekopracownia WFOSIGW Białystok Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Ministerstwo klimatu i środowiska

Nowoczesne usługi

Orlik PNWM Projekt Edukacyjny Katyń 73 rocznica Dobra szkoła

FE Erasmus Plus Dobrze zaprojektowana szkoła eTwinning EFS