Uwaga!
Uwaga! "Ekologiczny Staszic"
2024-02-22 10:50:35

Zaczynamy cykl edukacyjny pt. "Ekologiczny Staszic" dotyczący odnawialnych źródeł energii.ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII, to przede wszystkim energia:
- wiatrowa
- słoneczna
- geotermalna
- wodna
- biomasy.

Co miesiąc, do końca roku szkolnego 2023/2024 opublikujemy w naszych social mediach broszurę informacyjną lub plakat dotyczący jednego z rodzajów energii pozyskiwanych z OZE.

Celem tej inicjatywy jest zwiększenie świadomości społecznej na temat znaczenia OZE oraz walki ze zmianami klimatu.

Zachęcamy do udostępniania i polubień zamieszczanych postów - chcielibyśmy dotrzeć do jak największej ilości odbiorców, aby edukować o wartości i wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii, ponieważ OZE są energią bezpieczną i przyjazną dla naszej planety.

#ekopracownia
Ekopracownia WFOSIGW Białystok Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Ministerstwo klimatu i środowiska

Nowoczesne usługi

Orlik PNWM Projekt Edukacyjny Katyń 73 rocznica Dobra szkoła

FE Erasmus Plus Dobrze zaprojektowana szkoła eTwinning EFS