Egzamin zawodowy


EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

W roku szkolnym 2016/2017 egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe oraz potwierdzające kwalifikacje w zawodzie będą przebiegały zgodnie z poniższym harmonogramem.
HARMONOGRAM EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE ZAWODOWE ORAZ W ZAWODZIE W SESJI LETNIEJ MAJ-LIPIEC 2017 R.

HARMONOGRAM EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE ZAWODOWE W SESJI LETNIEJ 2017 R.
 • Egzaminy pisemne - 12 Czerwca 2017 r. godzina 12:00
 • Egzaminy praktyczne - 13 Czerwca 2016 r. - godzina 9:00 dla wszystkich kierunków
WYKAZ PRZYBORÓW I MATERIAŁÓW POMOCNICZYCH KTÓRE MOŻNA POSIADAĆ NA EGZAMINIE Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań.

 • 321[09] Technik technologii żywności: kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka
 • 514[02] Technik usług fryzjerskich: ołówek, gumka, linijka, temperówka
HARMONOGRAM EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE W ZAWODZIE W SESJI LETNIEJ 2017 R.

20 CZERWCA 2017 r. - WTOREK - Egzaminy pisemne

Godzina 10:00
 • Technik ekonomista - kwalifikacja A.35
 • Technik informatyk - kwalifikacja E.12
 • Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych - kwalifikacja T.06
 • Technik hotelarstwa - kwalifikacja T.11
Godzina 12:00
Technik informatyk - E.13 - Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

EGZAMINY PRAKTYCZNE

22 CZERWCA 2017 r. - CZWARTEK

 • Godz 9:00 Technik ekonomista - kwalifikacja A.35 - 8 osób
23 CZERWCA 2017 r. - PIĄTEK

 • Godz 15:00 Technik ekonomista - kwalifikacja A.35 - 8 osób
26 CZERWCA 2017 r. - PONIEDZIAŁEK - Egzaminy praktyczne

 • Godz. 8:00 - Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych - kwalifikacja T.06
 • Godz. 9:00 - Technik hotelarstwa - kwalifikacja T.11
 • Godz. 12:00 - Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych - kwalifikacja T.06
27 CZERWCA 2017 r. - WTOREK - Egzaminy praktyczne

 • Godz. 8:00 - Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych - kwalifikacja T.06
 • Godz. 12:00 - Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych - kwalifikacja T.06
28 CZERWCA 2017 r. - ŚRODA - Egzaminy praktyczne

 • Godz. 8:00 - Technik informatyk - kwalifikacja E.12
 • Godz. 12:00 - Technik informatyk - kwalifikacja E.12
 • Godz. 16:00 - Technik informatyk - kwalifikacja E.13
29 CZERWCA 2017 r. - CZWARTEK

 • Godz. 8:00 - Technik informatyk - kwalifikacja E.13
 • Godz. 12:00 - Technik informatyk - kwalifikacja E.13
 • Godz. 16:00 - Technik informatyk - kwalifikacja E.13

WYKAZ PRZYBORÓW I MATERIAŁÓW POMOCNICZYCH KTÓRE MOŻNA POSIADAĆ NA EGZAMINIE Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań, oraz może mieć kalkulator prosty*.


W części praktycznej każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory:
A.35: kalkulator prosty*, ołówek, gumka, temperówka
E.12 - KOMUNIKAT CKE NIE PRZEWIDUJE ŻADNYCH PRZYBORÓW
E.13 - KOMUNIKAT CKE NIE PRZEWIDUJE ŻADNYCH PRZYBORÓW
T.06 - KOMUNIKAT CKE NIE PRZEWIDUJE ŻADNYCH PRZYBORÓW