Egzamin zawodowy


EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

W roku szkolnym 2017/2018 egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe oraz potwierdzające kwalifikacje w zawodzie będą przebiegały zgodnie z poniższym harmonogramem.
HARMONOGRAM EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE W ZAWODZIE W SESJI LETNIEJ 2017/2018


EGZAMINY PISEMNE - 19 CZERWCA 2018

GODZINA 10:00
Kwalifikacje:
A.30. Organizacja i monitorowanie prze-pływu zasobów i informacji w procesach produk-cji, dystrybucji i magazynowania - Technik logistyk
A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji-Technik ekonomista
E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych-Technik informatyk
T.06. Sporządzanie potraw i napojów-Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych
T.11. Planowanie i realizacja usług w recepcji - Technik hotelarstwa

GODZINA 12:00
Kwalifikacje:
E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami-Technik informatyk
T.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych-Technik Technologii Żywności

GODZINA 14:00 E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami- Technik informatyk


EGZAMINY PRAKTYCZNE

25 CZERWCA 2018
GODZINA 12:00

T.06. Sporządzanie potraw i napojów-Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych
GODZINA 16:00
T.06. Sporządzanie potraw i napojów-Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych

26 CZERWCA 2018
GODZINA 8:00

T.06. Sporządzanie potraw i napojów-Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych
GODZINA 9:00
T.11. Planowanie i realizacja usług w recepcji - Technik hotelarstwa
GODZINA 13:00
T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznyc-Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych
T.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych-Technik Technologii

GODZINA 16:00
A.30. Organizacja i monitorowanie prze-pływu zasobów i informacji w procesach produk-cji, dystrybucji i magazynowania - Technik logistyk

27 CZERWCA 2018
GODZINA 9:00

A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji-Technik ekonomista
GODZINA 15:00
A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji-Technik ekonomista

28 CZERWCA 2018
GODZINA 8:00

E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych-Technik informatyk
GODZINA 9:00
A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji-Technik ekonomista
GODZINA 12:00
E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych-Technik informatyk
GODZINA 16:00
E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych-Technik informatyk


29 CZERWCA 2018
GODZINA 8:00

E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych-Technik informatyk
GODZINA 12:00
E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych-Technik informatyk


04 LIPCA 2018
GODZINA 8:00

E.13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami-Technik informatyk
GODZINA 12:00
E.13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami-Technik informatyk
WYKAZ PRZYBORÓW I MATERIAŁÓW POMOCNICZYCH KTÓRE MOŻNA POSIADAĆ NA EGZAMINIE Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań, oraz może mieć kalkulator prosty*.


W części praktycznej każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory:
A.35: kalkulator prosty*, ołówek, gumka, temperówka
E.12 - KOMUNIKAT CKE NIE PRZEWIDUJE ŻADNYCH PRZYBORÓW
E.13 - KOMUNIKAT CKE NIE PRZEWIDUJE ŻADNYCH PRZYBORÓW
T.06 - KOMUNIKAT CKE NIE PRZEWIDUJE ŻADNYCH PRZYBORÓW