Technik programista - informacje
data dodania: 2020-06-17 13:11:24


W związku z licznymi zapytaniami kandydatów dotyczącymi uruchomienia nowego kierunku Technik Programista informujemy, że kierunek jest w ofercie edukacyjnej na rok szkolny 2020/2021.
Przygotowując się do uruchomienia kierunku, w trosce o wysoki poziom nauczania zakupiliśmy najnowocześniejszy oraz niezbędny sprzęt. Uruchomiliśmy również nową pracownię informatyczną, w której będą się kształcić przyszli uczniowie.


Oprócz zaplecza sprzętowego zapewniamy także bardzo dobrze przygotowaną i doświadczoną kadrę pedagogiczną, m.in. absolwentów politechniki białostockiej z kierunku informatyka - programowanie.
W ramach kształcenia praktycznego, uczniowie również będą mogli nabywać doświadczenie w rzeczywistych warunkach pracy poprzez odbywanie zajęć praktycznych w firmach zajmujących się programowaniem i współpracujących ze szkołą z woj. podlaskiego (np. z terenu Białegostoku).
Zapraszamy kandydatów, którzy chcą zgłębiać tajniki programowania.