PONADNARODOWA MOBILNOŚC KADRY EDUKACJI SZKOLNEJ
data dodania: 2018-06-26 11:15:53


"Mobilność kadry kluczem do sukcesu szkoły"
W sobotę 23 czerwca 2018 zaczęła się pierwsza mobilność kadry Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem z realizowanego od 31.12.2017 projektu Ponadnarodowa Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER.), tytuł projektu "Mobilność kadry kluczem do sukcesu szkoły".


W projekcie bierze udział łącznie 11 nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych. Cele projektu związane są z potrzebami placówki a ich realizacja przyczyni się do poprawy pracy naszej szkoły w obszarach wychowania, kształcenia i zarządzania. Pozwoli także na wprowadzenie innowacyjnych metod nauczania, poprawy umiejętności językowych nie tylko nauczycieli języków obcych ale także nauczania ogólnego i przedmiotów zawodowych. Realizacja projektu jest szansą dla wielu nauczycieli również tych nie biorących bezpośrednio udziału w projekcie na przyszły rozwój osobisty a przez to rozwój uczniów i całej placówki. Projekt "Mobilność kadry kluczem do sukcesu szkoły" ma także na celu wykształcenie u uczniów postawy otwartości, tolerancji i poszanowania różnorodności oraz wzmocnienie europejskiego wymiaru naszej placówki.

23 czerwca grupa 7 nauczycieli wyleci na dwutygodniowy kurs języka angielskiego ogólnego na Maltę. Następnie 30 czerwca do grupy dołączą dwie nauczycielki języka angielskiego , które z kolei będą doszkalały się w metodyce nauczania języka angielskiego.

Również tego samego dnia także nauczycielka języka angielskiego wyleci do Malagi gdzie weźmie udział w dwutygodniowym kursie języka Hiszpańskiego ogólnego. Ostatnią mobilnością będzie wyjazd nauczycielki języka angielskiego do Londynu gdzie będzie pogłębiała swoje umiejętności językowe i wiedzę metodyczną.

Dzięki doskonaleniu kadry Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica lekcje odbywające się w naszej szkole będą mogły wyróżniać się innowacyjnymi metodami i na pewno będą wzbudzały ciekawość uczniów co wiąże się z większym sukcesem naszych absolwentów na egzaminach maturalnych i zawodowych.