Odznaczeni za dar życia
data dodania: 2018-06-19 12:37:05


Dzięki wrażliwości na potrzeby innych, możliwe jest ratowanie wielu zdanych wyłącznie na bezinteresowną pomoc drugiego człowieka. Bezcenny dar ofiarowany przez Krwiodawców to wyjątkowy akt miłości, który przywraca wiarę w ludzką solidarność.


Pomimo ogromnego rozwoju nauki i medycyny, krew jest nadal unikalnym lekiem, którego nie można kupić, wyprodukować, ani także niczym zastąpić. Nadal drugi człowiek jest jedynym dawcą.

Z okazji Światowego Dnia Krwiodawcy, obchodzonego 14 czerwca w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku złożono podziękowania Honorowym Dawcom Krwi, którzy z dobroci serca ofiarowują własną krew, aby nieść pomoc i ratunek tysiącom osób. Wśród odznaczonych Krwiodawców i instytucji Zespół Szkół zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem otrzymał ZŁOTĄ KROPELKĘ za szczególny wkład w propagowanie idei honorowego krwiodawstwa.

Statuetkę odebrał pan dyrektor Andrzej Jamiołkowski, a Katarzyna Maleszko otrzymała podziękowanie za organizację akcji pobierania krwi.

Wszystkim Krwiodawcom, którzy złożyli się i stworzyli ten sukces szkoły, będący świadectwem humanitaryzmu i człowieczeństwa serdecznie dziękujemy.