"KOMPETENTNY UCZEŃ - WYKWALIFIKOWANY PRACOWNIK" - kolejny projekt w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica dofinansowany ze środków europejskich w ramach RPOWP.
data dodania: 2018-06-18 09:32:55


Zespół Szkół Zawodowych od wielu lat aplikuje do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku o środki finansowe na realizację projektów i każdorazowo uzyskuje w tym zakresie wsparcie. Aktualnie szkoła otrzymała najwyższą dotację w powiecie wysokomazowieckim tj. kwotę 1 177 165,20 zł a w rankingu dofinansowanych projektów w województwie podlaskim uzyskała w ocenie merytorycznej wysokie, szóste miejsce.


Dzięki otrzymanym środkom finansowym możliwe będzie utworzenie dwóch pracowni do kształcenia zawodowego, nowoczesnej i bogato wyposażonej pracowni logistycznej oraz pracowni obsługi gościa, wyposażonej w profesjonalny sprzęt, stanowiska barmańskie i salę konsumencką. Prowadzenie zajęć edukacyjnych w warunkach zbliżonych do rzeczywistych niewątpliwie wpłynie na poprawę efektywności kształcenia oraz lepsze przygotowanie zawodowe do przyszłej pracy.

Podniesieniu kompetencji i dopasowaniu profilu uczniów do potrzeb i oczekiwań lokalnego rynku będą służyć ponadto wyjazdy edukacyjne i wycieczki zawodoznawcze oraz różnorodne zajęcia dydaktyczne. Planuje się w ramach projektu realizację zajęć wyrównawczych jak i rozwijających zainteresowania uczniów w różnych dziedzinach.

Staże zawodowe płatne prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę i w realnych warunkach pracy pozwolą na zdobycie doświadczenia i wiedzy, które są wysoko oceniane przez pracodawców.

Interesującą ofertą projektową są kursy i szkolenia a w szczególności kurs prawo jazdy, operatora koparko-ładowarki, barmana czy baristy, których wartość rynkowa kształtuje się na poziomie 1000 -2500zł.

Festiwale nauki na wyższych uczelniach to oferta skierowana do uczniów, którzy planują swoją ścieżkę edukacyjną. Zajęcia laboratoryjne, wykłady, ćwiczenia i konsultacje metodyczne pomogą zainteresowanym uczestnikom w wyborze dalszego kierunku kształcenia i planowania swojej kariery.

Doskonalenia metod pracy , poszerzanie umiejętności zawodowych i zdobywanie doświadczeń to oferta kursów i szkoleń indywidualnych, językowych i z zakresu systemów ECDL skierowana do kadry pedagogicznej, która nieustannie dba o wszechstronny rozwój młodego człowieka.

Każdy uczestnik będzie mógł skorzystać z w/w form wsparcia i wzbogacić swój profil o nowe umiejętności, wiedzę i doświadczenie zgodnie z potrzebami. Otwarta i aktywna postawa nauczycieli do samokształcenia zapewni wysoką jakość w procesie kształcenia a tym samym przyczyni się do podniesienia poziomu kształcenia w Zespole Szkół Zawodowych i ukształtowania absolwenta "szytego na miarę" oczekiwań pracodawców.