XLVIII OGÓLNOPOLSKI KONKURS STATYSTYCZNY
data dodania: 2018-06-15 14:58:05


Kolejny raz pod patronatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego odbył się Ogólnopolski Konkurs Statystyczny.


Jego organizatorem jest Centralna Biblioteka Statystyczna im. Stefana Szulca w Warszawie. Celem konkursu jest rozwijanie umiejętności i wiedzy w zakresie statystyki w oparciu o Mały Rocznik Statystyczny. Z radością informujemy, że aż pięcioro uczniów naszej szkoły (w kolejności alfabetycznej): Magdalena Kalinowska, Magda Sienicka, Anna Wiśniewska, Adam Szepietowski, Adam Wierzbowski znalazło się w gronie laureatów Konkursu zajmując ex-aeguo IV miejsce w kraju. Uczniowie w oparciu o dane z rocznika statystycznego oceniali bezrobocie i bezpieczeństwo pracy w Polsce, charakteryzowali ludność aktywną zawodowo. Jury konkursu oceniając pracę doceniło oryginalność interpretacji tematu, ciekawy układ treści oraz umiejętność analizy i syntezy wiedzy źródłowej.

Prace pisemne naszych uczniów powstały pod kierunkiem P. Krystyny Krawczyńskiej - Piwowarczyk. Laureaci otrzymali dyplomy i piękne albumy. Gratulujemy sukcesu uczniom! Wyrażamy uznanie dla ich opiekuna.

ŻYCZYMY SUKCESÓW W KOLEJNYCH EDYCJACH!