Informacja o wyborze najkorzysteniejszej oferty - Dotyczy: "Dostawa malego sprzętu AGD do Zespołu, Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wvsokiem Mazowieckiem " W ramach projektu: RPO.03.03.01-20
data dodania: 2018-05-25 13:25:52

Informacja i wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 25 maja 2018 r.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania