Stypendium Spółdzielni Mleczarskiej MLEKOVITA
data dodania: 2017-12-22 13:44:28


Moi drodzy z wielką radością dzielimy się z wami informacją, iż dzięki naszym staraniom i wspaniałej współpracy pomiędzy naszą szkołą i Spółdzielnią mleczarską Mlekovita, dwoje naszych uczniów z klasy III TPM otrzymało stypendium ufundowane przez Pana Prezesa Dariusza Sapińskiego. Stypendium w kwocie 500zł. miesięcznie uczniowie będą otrzymywali przez okres 10 miesięcy.


Każdy z nas potrzebuje dobrej motywacji, zauważenia i docenienia naszej pracy. Pieniądze, które otrzymają uczniowie mają być dla nich pomocą w codziennym życiu, w spełnianiu marzeń, rozwijaniu swoich zdolności i poszerzaniu warsztatu kompetencji.

Już od lat nasza szkoła współpracuje z największym Zakładem Mleczarskim w Polsce, jakim jest Mlekovita, dzięki czemu nasi uczniowie mają możliwość odbywania zajęć praktycznych, zapoznawanie się z warunkami pracy, a jako absolwenci TPM i TTŻ podejmowania pracy w zakładzie.

Dziękujemy Panu Prezesowi za przychylne rozpatrzenie naszego wniosku i wsparcie finansowe uczniów.

Mamy również nadzieję, że przyszłe zmiany w edukacji zawodowej, które niebawem pojawią się, pozwolą jeszcze bardziej podnosić kwalifikacje naszych uczniów i przygotować ich do pracy w zakładach produkcyjnych.