Zajęcia pozalekcyjne i koła zainteresowań 2017/2018

L.p. Imię i nazwisko nauczyciela Rodzaj zajęć
1. Mariusz Prusko Koło programistyczno - informatyczne
2. Wojciech MokrzewskiKoło wokalno - instrumentalne
3. Ewa KościelskaZajęcia sportowe
4. Aneta NienałtowskaZajęcia sportowe
5. Dariusz GrochowskiZajęcia sportowe

DODATKOWE ZAJĘCIA W RAMACH INNYCH ZADAŃ STATUTOWYCH SZKOŁY

L.p.

Imię i nazwisko

Dzień i godzina zajęć

Tematyka zajęć

1.     

Wojciech Mokrzewski

 

Zajęcia zespołu wokalno- instrumentalnego

2.     

Katarzyna Maleszko

Środa

1100-1500

Zajęcia z pedagogiem

3.     

Ks. Damian Małkowski

 

Koło teatralne

4.     

Ks. Krzysztof Godlewski

Piątek

1225-1325 (co dwa tygodnie)

Koło liturgiczne (chętni uczniowie)

5.     

Mariola Kurpiewska

Wtorek

1405-1450 Środa

1405-1450

Zajęcia dla maturzystów

6.     

Ewelina Brzozowska

Czwartek 1315-1400

Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego dla klasy pierwszej

7.     

Monika Godlewska

Środa

1455-1540

Konsultacje dla maturzystów, przygotowanie do konkursów

8.     

Agnieszka Grabowska

Poniedziałek 1450-1535

Zajęcia dla maturzystów

9.     

Dorota Roszkowska

czwartek

1315-1400

Zajęcia dla maturzystów

10. 

Barbara Dmochowska

Środa

1405-1450

Zajęcia dla maturzystów z matematyki na poziomie rozszerzonym

11. 

Małgorzata Pruszyńska

Poniedziałek 1000-1100

Zajęcia biblioteczne

12. 

Agata Gołaszewska

Według potrzeb-terminowe organizowanie zajęć i imprez

- w razie potrzeby dyżury w niedzielę

-wyjścia z młodzieżą na imprezy organizowane w środowisku

13. 

Danuta Jamiołkowska

Według potrzeb- terminowe organizowanie imprez

Wyjścia z młodzieżą na imprezy organizowane w środowisku, w razie potrzeby dyżury nocne w niedziele

14. 

Agnieszka Bielonko

Czwartek 1405-1450

Zajęcia dla maturzystów

15. 

Monika Felczuk

Poniedziałek                1405-1450

Zajęcia dla maturzystów, którzy zdają maturę na poziomie rozszerzonym

16. 

Ewa Targońska

Poniedziałek 1405-1450

Zajęcia dla maturzystów

17. 

Joanna Gołaszewska

Środa

1405-1450

Zajęcia dodatkowe dla uczniów przygotowujących się do egzaminu zawodowego ( A.30)

18. 

Małgorzata Rutkowska

Środa

1500-1600

Zajęcia konsultacyjne z historii, his-u, wos-u

19. 

Elżbieta Kubić

Środa

1455-1540

Zajęcia z historii przygotowujące uczniów do udziału w konkursach

20. 

Ewa Ostrowska

Czwartek 1455-1540

Zajęcia dla maturzystów

21. 

Bożena Jaźwińska

Wtorek

1450-1535

Zajęcia dodatkowe dla uczniów przygotowujących się do egzaminu  potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (kwalif. A.36)

22. 

Krystyna Krawczyńska-Piwowarczyk, Ewelina Brzozowska

Wtorek

1405-1505

Koło młodego logistyka ( kl. I logistyk)

23. 

Aneta Nienałtowska

Piątek

1400-1500

Zajęcia z piłki siatkowej

24. 

Ewa Kościelska

Poniedziałek 1450-1550

Zajęcia rekreacyjno- sportowe

25. 

Grzegorz Chim

Środa

1315-1415

SKS

26. 

Dariusz Grochowski

Poniedziałek 1400-1600

Futsal chłopców

27. 

Agnieszka Góralczyk

Czwartek 1400-1450

Zajęcia dla maturzystów, którzy zdają maturę na poziomie rozszerzonym

28. 

Piotr Modliński

Wtorek

1400-1500

Zajęcia wyrównawcze z fizyki i matematyki

29. 

Wiesława Krasowska

Czwartek

800-845

Koło ekonomistów

30. 

Emil Trzeszczkowski

 

Zajęcia zespołu wokalno- instrumentalnego

31. 

Janusz Kalinowski

Piątek

1405-1505

Zajęcia dodatkowe z programów komputerowych w księgowości

32. 

Mariusz Prusko

Poniedziałek 1400-1500

Koło programistyczno- informatyczne

33. 

Dorota Grabińska

Poniedziałek po 8 godz. lekcyjnej

Zajęcia dodatkowe z języka polskiego dla uczniów klas pierwszych

34. 

Grażyna Kajurek

Wtorek

1410-1520

do 15.12.

Zajęcia wyrównawcze dla uczniów przygotowujących się do egzaminu z kwalifikacji T.02, T.16 i T.17

35. 

Dorota Jasińska

Poniedziałek 1400-1500

Czwartek 1300-1400

Zajęcia dla uczniów przygotowujących się  do kwalifikacji T.02 i T.5

36. 

Paulina Jabłońska- Chim

Środa

1455-1540

Zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego  T.15, T.16, przygotowanie do Olimpiady wiedzy o żywności

37. 

Monika Osmólska

Piątek

1455-1540

Przygotowanie do egzaminu zawodowego uczniów klasy IV TŻiUG, z obsługi konsumenta, przygotowanie do konkursów gastronomicznych w czasie dostosowanym do terminu konkursów, uczestnictwo w targach i imprezach lokalnych promując szkołę

38. 

Emilia Prusko

Wtorek 1500

Zajęcia przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje T.02 oraz do konkursów

39. 

Anna Korzątkowska

Piątek

1405-1450

Zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego w zawodzie technik hotelarstwa

40. 

Monika Joanna Kulesza

 

Zajęcia dla maturzystów, konsultacje

41. 

Agnieszka Kaliszczyk

Wtorek

1400-1445

Zajęcia przygotowujące do Olimpiady Wiedzy o żywności i żywieniu oraz do konkursów gastronomicznych

42. 

Beata Litwińczuk

Wtorek 800-845

Zajęcia wyrównawcze z języka niemieckiego

43. 

Małgorzata Nadolna

Wtorek

po 8 godz. lekcyjnej

Koło z języka angielskiego

44. 

Jacek Gierałtowski

Wtorek

po 8 godz. lekcyjnej

Koło informatyczne: Bezpieczeństwo w sieci

45. 

Janusz Dardziński

Wtorek

1405-1450

Koło fotograficzno- graficzne