Dnia 10 czerwca 2008 r. w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem odbyło się uroczyste podsumowanie projektu "Kreatywny uczeń" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dotyczącego Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach w ramach działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
W spotkaniu brali udział beneficjenci projektu, trenerzy wszystkich kół zainteresowań, nauczyciele i uczniowie technikum oraz zaproszeni goście. Uczestników powitał dyrektor szkoły Pan Andrzej Jamiołkowski, który w kilku słowach nie tylko przybliżył cel i założenia projektu ale podkreślił zasadność przeprowadzania tego typu przedsięwzięć.
Zebrani na sali gimnastycznej mieli możliwość zapoznania się z przebiegiem realizacji projektu, który ukazany został w prezentacji multimedialnej.
Jednym z punktów programu sesji podsumowującej projekt była sztuka wystawiona przez uczestników lektoratu języka angielskiego Vocational Adventure pt. "Kiedy sześć żon nie wystarcza". Spektakl poświęcony był królowi Henrykowi VIII panującemu w renesansowej Anglii, a przede wszystkim jego sześciu małżeństwom. Widzowie mogli zapoznać się z obrazem życia codziennego na dworze Tudorów, obyczajami związanymi z małżeństwem, dyplomacją i religią oraz sześcioma niezwykłymi historiami miłosnymi będącymi następstwem poszukiwań szczęścia i kobiety, która dałaby syna Henrykowi VIII. Przedstawienie zawierało również elementy współczesne. Sceny i dialogi w hotelu Hilton, restauracji hotelowej oraz nowoczesnym butiku, przeprowadzono używając języka angielskiego zawodowego. Chór towarzyszący przedstawieniu wykonywał nowoczesne utwory muzyczne. Sztuka w całości prowadzona była w języku angielskim. Osoby nie znające tegoż języka mogły korzystać z polskiej wersji językowej dostępnej na ekranie. Odbiorców przedstawienia zachwycił profesjonalizm, dekoracje oraz spore dawki humoru. Aktorzy ubrani byli w stroje wypożyczone na tę okazję z Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku.
Uczestnicy sesji mieli okazję zapoznać się z efektami pracy kół zainteresowań odwiedzając stoiska wystawiennicze. Obejrzeć można było min. wystawę pieniędzy koła Euroekonomistów, kalendarz i prace fotograficzne koła Gigabajtów wykonane przy użyciu różnych metod i programów do obróbki zdjęć. Ciekawie zaprezentowało się stoisko koła Kulinarne Podróże. Na stole znalazła się wykonana przez młodzież książka kucharska tradycyjnych potraw regionalnych wykonywanych na zajęciach oraz fontanna czekolady która wzbudziła duże zainteresowanie ze strony odwiedzających. Uczestnicy koła w trakcie trwania sesji na oczach widzów przygotowywali sałatkę jarzynową. Na stoisku Koła Młodego Mleczarza można było obejrzeć zdjęcia, foldery, prospekty i inne materiały a także podpatrzyć jak produkuje się jogurt metodą domową. Sporym zainteresowaniem cieszyła się także wystawa prac i kronika spotkań koła Aktywne formy pomocy pedagogicznej oraz bogaty zasób materiałów koła Vocational Adventure służących do innowacyjnego nauczania języka angielskiego zawodowego.
Uczestnicy projektu "Kreatywny uczeń" otrzymali dyplomy oraz upominki rzeczowe, które będą im przypominać udział w tym przedsięwzięciu. Podczas wręczania nagród i kwiatów padło wiele ciepłych słów i podziękowań. Zajęcia prowadzone były w sposób ciekawy i profesjonalny, dlatego cieszyły się dużym zaangażowaniem uczestników.
Sesję podsumowującej projekt zakończył poczęstunek przygotowany przez uczniów koła Kulinarne Podróże składający się z dań kuchni podlaskiej. Na stole znalazły się wykonane przez młodzież takie smakołyki jak chłodnik, pierogi, kiszka ziemniaczana, podpiwek, smalec z cebulką, ogórki kiszone i wiele innych.
Udział w projekcie zintegrował społeczność szkolną. Nauczyciele poznali, wykorzystali i wzmocnili potencjał uczniów. Uwierzyli, że niemożliwe może stać się możliwym i warto podejmować wyzwania, ponieważ buduje to nie tylko poczucie własnej wartości ale owocuje wzrostem wiedzy i umiejętności uczniów. Młodzi ludzie spojrzeli na szkołę inaczej. Dostrzegli, że mogą w niej atrakcyjne spędzić czas i rozwijać swoją ciekawość poznawczą. Zajęcia pozalekcyjne pozwoliły w istotny sposób wzmocnić szansę naszych uczniów na nowoczesnym rynku pracy oraz zwiększyły ich zainteresowanie do samokształcenia i samodoskonalenia, Realizacja projektu nie byłaby możliwa bez pomocy i wsparcia starosty powiatu wysokomazowieckiego Pana Bogdana Zielińskiego oraz wicestarosty Pana Leszka Gruchały. Za co gorąco dziękujemy.
Serdeczne podziękowania należą się także osobom szczególnie zaangażowanym w przebieg tego przedsięwzięcia:
  • Zarządowi Projektu - Dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych Panu Andrzejowi Jamiołkowskiemu
  • Koordynatorowi Projektu - Pani Małgorzacie Pruszyńskiej
  • Asystentowi Koordynatora Projektu - Pani Annie Marii Korzątkowskiej
  • Księgowej Projektu - Pani Wiesławie Motybel
oraz wszystkim nauczycielom skupionym wokół projektu: Pani Marcie Pietrzak - Gagov, Pani Grażynie Kajurek, Panu Wojciechowi Mokrzewskiemu, Pani Wiesławie Krasowskiej, Pani Monice Osmólskiej, Pani Wandzie Gardyszewskiej, Pani Katarzynie Maleszko i uczniom, którzy byli głównymi odbiorcami projektu.

Asystent koordynatora projektu Anna Maria Korzątkowska