Baner projekt ZSZ

REKRUTACJA
do projektu "Kompetentny uczeń - wykwalifikowany pracownik"

Kompetentny uczeń - wykwalifikowany pracownik - głównym celem projektu jest podniesienie do czerwca 2020 r. kompetencji i dopasowanie profilu 120 uczniów do potrzeb i oczekiwań lokalnego rynku pracy oraz doskonalenie kompetencji 10 nauczycieli kształcenia zawodowego. W zajęciach projektowych mogą wziąć udział uczniowie z klas I-IV z następujących kierunków kształcenia: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik logistyk, technik technologii żywności i mleczarstwa, technik hotelarstwa.

Do udziału w projekcie mogą zgłaszać się nauczyciele kształcenia zawodowego, którzy prowadzą zajęcia w klasach o profilu: technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik logistyk, technik technologii żywności i mleczarstwa, technik informatyk, technik ekonomista.

Projekt zakłada realizację następujących form wsparcia:

 1. Zajęcia dodatkowe ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych dla uczniów:
  1. 7-8 uczniów warsztaty psychologiczno - pedagogiczne - forma indywidualna dla uczniów z opinią z PPP -, 8h/ucznia na 1 rok
  2. 55 uczniów: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze grupowe (10 uczniów w grupie) 20h/grupę/1 rok z 3 przedmiotów (obligatoryjnie):łącznie 60h/grupę/1rok z języka angielskiego, języka polskiego i matematyki: 5 uczniów -indywidualne zajęcia -8h/przedmiot, łącznie 24godziny z języka angielskiego, języka polskiego i matematyki
  3. 21 uczniów: 4 koła naukowe, przyrodniczo - techniczne do wyboru: fizyka, chemia, ICT, biologia - do wyboru zgodnie z zainteresowaniami: 20h/grupę/1 rok
 2. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych:
  1. 38 uczniów: warsztaty zawodowe 6-8 uczniów na 1warsztat wg. kierunku kształcenia: 60h/1grupę, łącznie 6grup : w ramach warsztatów przewidziane są wizyty studyjne w zakładach pracy, wyjazdy edukacyjne
  2. kursy:
   • barman: po 10 uczniów technik hotelarz i technik żywienia i usług żywieniowych
   • barista: 16 (6 uczniów technik hotelarz i 10 uczniów technik żywienia i usług żywieniowych
   • serowar 10 uczniów technikum przetwórstwa mleczarskiego
   • produkcja deserów lodowych 10 uczniów technikum technologii żywności
   • prawo jazdy 7 uczniów ( po 2 uczniów technikum technologii żywności, technikum technologii przetwórstwa mleczarskiego, 1 uczeń technik logistyk, po 1 uczniu z technikum zywienia i 1 uczniu technik hotelarstwa)
   • spedytor 5 uczniów z technikum logistycznego
   • kasy fiskalne - po 2 uczniów technikum żywności , przetwórstwa mleczarskiego, technikum żywienia i usług, technikum hotelarstwa, technik logistyk
 3. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli
  • 10 miejsc -szkolenia indywidualne wg. potrzeb zgodnie z nauczanym kierunkiem/przedmiotem
  • 10 miejsc- szkolenie z technologii komunikacyjno-informacyjnej ECDL
  • 10 miejsc -szkolenie językowe
  • 10 miejsc -szkolenie doskonalące warsztat i metody pracy nauczycieli
 4. Sieć połączeń lokalnych poprzez organizację spotkań roboczych i staży we współpracy z pracodawcami
  • organizacja staży dla nauczycieli (6 nauczycieli po 40godzin/1 nauczyciela w okresie wakacyjnym) w branży związanej z kierunkiem kształcenia)
  • organizacja staży dla uczniów (płatnych -1,992,00 zł) 150h/1 ucznia, 35 uczniów
 5. Współpraca z uczelniami wyższymi - festiwale nauki,dotyczy uczniów biorących udział w kołach zainteresowań, 1 wyjazd
 6. Modernizacja bazy dydaktycznej szkoły - doposażenie pracowni obsługi gościa i utworzenie pracowni logistycznej
  • Utworzenie pracowni Obsługi gościa w zawodzie tchnik żywienia i usług gastronomicznych i technik hotelarstwa
  • utworzenie pracowni dla zawodu technik logistyk
  • utworzenie platformy edukacyjno zawodowej
 7. Poradnictwo edukacyjno - zawodowe, indywidualne spotkania z doradcą
  • organizacja zajęć indywidualnych 3h/1 ucznia/1 rok obligatoryjnie każdy uczestnik