Poczet Sztandarowy2016/2017:
  Magdalena Szczochowska IV Ti
  Wioletta Żochowska IV tpm
  Marcin Milewski III TI
  Adam Szepietowski II Te
  Ola Grodzka II TG
  Agelika Szepietowska II TE
  Iza Żebrowska I Tz
  Daria Godlewska I Te
  Kinga Wasilewska I Te
  Tomasz Kućmierowski I Ti
2015/2016:
  Magdalena Szczochowska III Ti
  Wioletta Żochowska III tpm
  Marcin Milewski II TI
  Adam Szepietowski I Te
  Ola Grodzka I TG
  Agelika Szepietowska I TE
2014/2015:
  Kruszewska Justyna
  Adam Piętka
2013/2014:
  Komorowski Maciej
  Balwicka Marta
  Kruszewska Justyna
  Czajkowski Kamil
  Koszykowska Klaudia
2012/2013:
  Kaczyńska Emilia
  Balwicka Marta
  Kruszewska Justyna
  Koszykowska Klaudia

  Komorowski Maciej
  Czajkowski Kamil
2011/2012:
  Molenda Angelika
  Kaczyńska Emilia
  Balwicka Marta
  Bondarczuk Magdalena

  Brzoska Michał
  Komorowski Maciej
  Czajkowski Kamil
2010/2011:
  Wiśniewska Kinga
  Molenda Angelika
  Wnorowska Agnieszka
  Godlewska Żaneta
  Kaczyńska Emilia
  Bondarczuk Magdalena

  Brzoska Michał
  Łopieński Marcin
2009/2010:
  Pawełczuk Karolina
  Wiśniewska Kinga
  Molenda Angelika
  Wnorowska Agnieszka
  Godlewska Żaneta

  Marchelski Marek
  Łopieński Marcin
  Brzoska Michał


2008/2009
  Marchelski Marek
  Łopieński Marcin
  Wiśniewska Kinga
  Pawełczuk Karolina
  Nowacka Magda
  Sapińska Lilianna
  Godlewska Żaneta
  Wnorowska Agnieszka
  Molenda Angelika


2007/2008
  Tyborowski Marcin
  Marchelski Marek
  Nowacka Magda
  Pawełczuk Karolina
  Wiśniewska Kinga
  Pasko Marta
  Sapińska Lilianna
  Brzósko Ewelina


2006/2007
  Tyborowski Marcin
  Marchelski Marek
  Jabłońska Anna
  Pawełczuk Katarzyna
  Pasko Marta
  Pawełczuk Karolina


2005/2006
  Sebastian Brzozowski
  Częścik Karol
  Jabłońska Anna
  Nowacka Magda
  Pawełczuk Katarzyna


2004/2005
  Żochowski Grzegorz
  Brzozowski Sebastian
  Niemyjska Ewelina
  Jabłońska Anna
  Milewska Anna


2003/2004
  Żochowski Grzegorz
  Kamiński Łukasz
  Legut Edyta
  Milewska Anna
  Wądołowska Małgorzata


2002/2003
  Kamiński Łukasz
  Żochowski Grzegorz
  Milewska Anna
  Legut Edyta
  Iwan Ewelina
  Wądołowska Małgorzata


2000/2001/2002
  Kamiński Łukasz
  Milewska Anna
  Iwan Ewelina
  Legut Edyta
  Wądołowska Małgorzata