Znów oddajemy krew! Wiosenna akcja HDK
data dodania: 2015-04-21 15:22:54

16.04.2015 r. uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica wzięli czynny udział w "Wiosennej akcji poboru krwi" organizowanym przez Klub HDK "Kropelka". W akcji nadzorowanej przez Prezesa Klubu udział wzięły 103 osoby, które oddały 45,45 litrów, w tym krew oddało 69 uczniów, co stanowi około 31 litrów.


Ze strony szkoły za przygotowanie akcji odpowiadała Pani Pedagog szkolny Katarzyna Maleszko, a pieczę nad techniczną stroną przedsięwzięcia sprawowali pracownicy Podlaskiego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Białegostoku.
Serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom i zachęcamy do udziału w kolejnych akcjach.

Należy nadmienić, iż nasza młodzież uczestniczyła:
- 12 września 2014r. w Bankowej Akcji Honorowego Krwiodawstwa (BAHK), gdzie 75 osób oddało łącznie 33, 75 litrów.
- 19 listopada 2014r. w akcji poboru krwi "Krew ratuje życie" organizowanej przez Klub HDK "Kropelka", gdzie około 60 krwiodawców oddało 27 litrów krwi.
- 21 stycznia 2015r. - gdzie Klub Honorowych Dawców Krwi zainaugurował nowy sezon dla honorowych dawców krwi. W "Zimowej Akcji HDK" skierowanej głównie do uczniów Zespołu Szkół Zawodowych przygotowanej przez opiekuna Panią Katarzyna Maleszko.
W akcji udział wzięło 71 osób, którzy oddali honorowo 31.70 krwi. Poborem krwi zajęła się ekipa z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku kierowana przez Pana dr Marcina Tomczaka.
Jeszcze raz serdecznie dziękuję wszystkim, którzy dołączyli do zespołu krwiodawców.

K. Maleszko