OGŁASZAMY NABÓR UCZESTNIKÓW NA WYJAZD NA PRAKTYKI ZAGRANICZNE
data dodania: 2016-05-16 19:04:47


Uwaga klasy pierwsze technikum technologii żywienia i usług gastronomicznych oraz technikum hotelarskiego!


W związku z realizacją kolejnego etapu projektu "Mobilność młodzieży - fundamentem sukcesu zawodowego" realizowanego przez Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem ogłaszamy nabór na wyjazd na 4-tygodniowe praktyki zawodowe do Portugalii. Planowany termin wyjazdu - wrzesień-październik 2016 roku. Wyjazd na staże zagraniczne będzie całkowicie dofinansowany w ramach programu Erasmus+. Regulamin i wzór podania są dostępne poniżej.

Dokumenty należy złożyć do 20 czerwca do pani Agnieszki Bielonko lub pani Moniki Felczuk - szkolnych koordynatorów projektu.

Weryfikacji podań kandydatów i ustalaniem listy uczestników projektu zajmie się specjalnie do tego zadania powołana Komisja Rekrutacyjna. Na podstawie przeprowadzonej weryfikacji wyłonimy dwie listy uczestników: listę główną i listę rezerwową.

Kryteria naboru:
  • średnia z przedmiotów zawodowych z bieżącego roku szkolnego;
  • średnia ocen końcowych z języka angielskiego;
  • ocena sytuacji życiowej ucznia - preferowana młodzież z mniejszymi szansami;
  • ocena zaangażowania w działalność szkoły, podejścia obywatelskiego ucznia (oceny wystawia wychowawca klasy i pani pedagog).

Kryteria rekrutacji uwzględnią także uczniów, którzy do tej pory nie mogli wykazać się wybitnymi osiągnięciami w nauce, ale są zmotywowani do wzięcia udziału w projekcie i gotowi do działań.

Wyniki naboru zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły dnia 24 czerwca b.r.

Po ogłoszeniu wyników odbędą się spotkania informacyjne z uczniami i rodzicami, szkolenie językowe (język portugalski - 30 h i język angielski - 10 h) oraz przygotowanie pedagogiczno-kulturowe w wymiarze 10 h.

Wszyscy beneficjenci projektu są zobowiązani do 100% frekwencji w tych zajęciach.

Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować do koordynatorów projektu.

Odnośniki:

Pobierz Formularz aplikacyjny do projektu

Pobierz Regulamin rekrutacji do projektu

koordynatorzy projektu