Pozdrowienia z Rimini.
data dodania: 2015-10-09 12:55:33


Od 26 września b.r. młodzież z Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem wraz z opiekunem przebywa na czterotygodniowych praktykach zawodowych w Rimini we Włoszech. Wyjazd odbywa się w ramach realizowanego przez naszą szkołę projektu "Mobilność młodzieży - fundamentem sukcesu zawodowego" w ramach programu unijnego Erasmus+. Młodzież zdobywa doświadczenie zawodowe w zawodzie technik technologii żywności.


Praktyka zawodowa przebiega zgodnie z polską podstawą programową, co oznacza, że uczniowie wykonują zadania określone dla danego profilu kształcenia zawodowego. Organizatorzy wyjazdu zagwarantowali uczestnikom zakwaterowanie w centrum miasta, wyżywienie, kieszonkowe oraz bogaty program kulturowy, m.in. zwiedzanie Wenecji i San Marino.

Pięć dni w tygodniu uczniowie, z biletem autobusowym w ręku, ruszają na przystanek linii 11, aby później często przesiąść się na przystanku autobusowym innej linii. Uczniowie rozpoczynają pracę w różnych godzinach, a dojeżdżają do niej nie dłużej niż godzinę.

W Rimini młodzież ma zorganizowane staże w branżowych, renomowanych przedsiębiorstwach, w których mają okazję zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe, poznać standardy pracy u europejskich pracodawców oraz nowoczesne technologie i urządzenia. Uczą się pracy w zespole, odpowiedzialności za jakość wykonywanych zadań oraz doskonalą swoje umiejętności językowe.

Istotnym faktem jest to że, zdobyte przez uczniów umiejętności zostaną ocenione z systemem ECVET (Europejski system akumulowania i przenoszenia osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym). Jest to wdrażana w państwach UE inicjatywa, która ma umożliwiać obywatelom państw europejskich łatwiejsze zdobywanie kwalifikacji zawodowych (świadectw, dyplomów), a przez to wspierać mobilność zawodową oraz uczenie się przez całe życie.

Dzięki tej inicjatywie obywatele europejscy mogą łatwiej uzyskać uznanie odbytych szkoleń, zdobytych umiejętności oraz wiedzy w innym państwie członkowskim. Ponadto, po ukończonej praktyce, uczniowie otrzymają dokument Europass Mobilność, potwierdzający odbycie praktyki w kraju UE, który zawiera informacje o wykonywanych obowiązkach i zdobytych kwalifikacjach.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z miejsc praktyk.