"Mobilność młodzieży - fundamentem sukcesu zawodowego"
data dodania: 2015-05-22 14:44:27


Z radością informujemy, że projekt "Mobilność młodzieży - fundamentem sukcesu zawodowego" złożony przez naszą szkołę został zatwierdzony do realizacji przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ w ramach projektu systemowego Akcja 1.: Mobilność edukacyjna, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Data rozpoczęcia projektu: 01.06.2015r.
Data zakończenia projektu: 01.06.2017r.


W projekcie weźmie udział łącznie 72 uczniów, kształcących się w zawodach: technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik technologii żywności oraz technik informatyk. W roku szkolnym 2015/2016 oraz 2016/2017 zostaną zorganizowane 4-tygodniowe praktyki zawodowe w Portugalii i Włoszech dla łącznie 6 grup uczniów.

Uczestnicy, którzy złożą wymagane dokumenty i zostaną zakwalifikowani do udziału w Projekcie wezmą udział w licznych kursach oraz spotkaniach przygotowujących ich do wyjazdu na praktyki zagraniczne, a udział w Projekcie umożliwi im zdobycie dokumentów potwierdzających nabyte umiejętności m.in. Europass- Mobilność, karty ECVET, certyfikaty oraz dyplomy uczestnictwa w Projekcie.