"Twoja wiedza ekonomiczna dziś, podstawą sukcesu zawodowego w przyszłości"
data dodania: 2014-11-25 09:22:45


Zapraszamy do uczestnictwa w nowym projekcie pod tytułem "Twoja wiedza ekonomiczna dziś, podstawą sukcesu zawodowego w przyszłości". Projekt prowadzony jest w ramach nowego programu Erasmus+, Sektor Kształcenie i Szkolenie zawodowe, Akcja 1 Mobilność Edukacyjna.


W ramach projektu uczniowie:
 • Przejdą przygotowanie językowo-kulturowe w szkole:
  • 35 godzin języka hiszpańskiego,
  • 5 godzin konwersacji z języka angielskiego,
  • 6 godzin zajęć z wiedzy o Hiszpanii,
  • 2 godziny przygotowania praktycznego do wyjazdu,
 • Wyjadą na czterotygodniową praktykę zawodową do Sewilli (I grupa) i Ubedy (II grupa) do Hiszpanii, gdzie odbędą:
  • 20 godzinny kurs języka hiszpańskiego,
  • wycieczki do Malagi i Granady,
  • zajęcia społeczno-kulturowe.
Jego uczestnicy to 28 uczniów technikum ekonomicznego. Planujemy, że w pierwszej grupie znajdą się uczniowie klasy 3TE, a w drugiej grupie uczniowie obecnej klasy 2TE.

Młodzież wyjedzie w dwóch grupach po 14 osób z jednym nauczycielem ? opiekunem do każdej z grup. Wyjazdy odbędą się w dwóch turach: 13.04.2015r. ? 09.05.2015r. oraz 20.09.2015r. ? 16.10.2015r. Zgodnie z programem praktyk szkolnych staż każdej z grup będzie trwał 4 tygodnie. We współpracy z hiszpańskim partnerem uczniowie odbędą praktyki w przedsiębiorstwach sektora finansowego i prac biurowych w mieście Sewilla i Ubeda.

Regulamin rekrutacji w załączeniu.

Wnioski o udział w projekcie oraz wszelkie informacje są dostępne u koordynatora projektu, Pani Marty Pietrzak-Gagov.