Nasi ekonomiści ruszą na podbój Hiszpanii z Erasmus+
data dodania: 2014-06-09 14:05:01


1 stycznia 2014 roku ruszył nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+. Wspiera on edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe oraz sportowe w całej Europie. Mając nieustający apetyt na unijne projekty nie omieszkaliśmy skorzystać z tej szansy, która okazała się dla nas szczęśliwa.


Projekt "Twoja wiedza ekonomiczna dziś, podstawą sukcesu zawodowego w przyszłości" trwać będzie od 01.11.2014r. do 31.12.2015r. Jego uczestnicy to 28 uczniów technikum ekonomicznego. Młodzież wyjedzie w dwóch grupach po 14 osób na staże zawodowe do hiszpańskich przedsiębiorstw sektora finansowego i prac biurowych w mieście Ubeda. Obie grupy odbędą staż w okresie 4 tygodni, zgodnie z programową praktyką szkolną. Specyficznym celem projektu jest zapewnienie uczniom, którzy wybrali kształcenie techniczne, możliwości zdobycia szerokiego spektrum kompetencji zawodowych w zawodzie technik ekonomista, osobistych i społecznych, które przełożą się w przyszłości na wzrost mobilności zawodowej oraz poprawę ich szans zatrudnienia.
.
Projekt realizowany będzie w bardzo bogatym i specyficznym kulturowo regionie Hiszpanii, uczniowie odbędą dwie wycieczki do Granady i Cordoby, gdzie zwiedzą stare części miast, pałac władców arabskich, meczet arabski. Odbędą degustacje tradycyjnych krajowych i lokalnych potraw hiszpańskich (Ochios, Morcilla, Paella). Spotkają się z hiszpańską młodzieżą w ramach wymiany kulturowo-językowej. Zwiedzą również Synagogę Wody. Kurs, który odbędą w Ubedzie obejmuje również zajęcia na temat kultury i tradycji Hiszpanii. .
.
Do głównych celów projektu należą: poszerzenie przez praktykantów wiedzy teoretycznej zdobytej w szkole o kształcone na praktyce umiejętności zawodowe, umiejętność posługiwania się językiem angielskim w praktyce, codzienne rozmowy po hiszpańsku z właścicielami, kierownikami, dyrektorami i pracownikami firm zwiększenie wiedzy w zakresie organizacji prac biurowych poprzez wymianę doświadczeń, zwiększenie szans na rynku pracy, rozwój współpracy międzynarodowej z nowymi partnerami, promocja szkoły, rozwinięcie umiejętności komunikacji interpersonalnej uczniów w życiu zawodowym oraz poznanie dziedzictwa kulturowego innych narodów..
.
W rezultacie przeprowadzonych praktyk zagranicznych uczniowie: zdobędą umiejętności zawodowe oraz językowe, wezmą udział w rozbudowanych zajęciach dodatkowych z języka hiszpańskiego prowadzonych w szkole przed wyjazdem, zdobędą wiedzę o kulturze, obyczajach i historii Hiszpanii oraz o systemie funkcjonowania hiszpańskich przedsiębiorstw, rozwiną umiejętności interpersonalne. Projekt pozwoli uczniom na lepszy start po ukończeniu szkoły, ponieważ będą bardziej doświadczeni zawodowo niż ich rówieśnicy. Zagraniczny staż przyniesie również korzyści długofalowe ponieważ wpłynie na mobilność przyszłych absolwentów, wyposaży ich w nowe doświadczenia zawodowe, językowe oraz kompetencje potwierdzone odpowiednimi certyfikatami. .
.
Uczniowie technikum ekonomicznego! Szlifujcie swój angielski gdyż już wkrótce rusza rekrutacja do projektu. .
.
Marta Pietrzak-Gagov.