Spotkanie z pracownikami urzędu skarbowego
Spotkanie z pracownikami urzędu skarbowego
2024-06-15 09:51:55

13 czerwca uczniowie klas ekonomicznych uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielami podlaskiej KAS- pracownikami US w Zambrowie.Podczas prezentacji poruczono tematy: obowiązku podatkowego, cech i rodzajów podatków oraz ich funkcji. Omówiono strukturę Krajowej Administracji Skarbowej i zadania urzędów skarbowych.

Pracownicy urzędu skarbowego przedstawili możliwości rozwiązywania problemów podatkowych w nowoczesny sposób.
Ekopracownia WFOSIGW Białystok Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Ministerstwo klimatu i środowiska

Nowoczesne usługi

Orlik PNWM Projekt Edukacyjny Katyń 73 rocznica Dobra szkoła

FE Erasmus Plus Dobrze zaprojektowana szkoła eTwinning EFS