SZKOLNY KONKURS O PATRONIE SZKOŁY STANISŁAWIE STASZICU
SZKOLNY KONKURS O PATRONIE SZKOŁY STANISŁAWIE STASZICU
2024-02-19 09:09:24

14 lutego 2024 roku na szóstej godzinie lekcyjnej odbył się Szkolny Konkurs o Patronie Szkoły Stanisławie Staszicu. Jego celem była między innymi popularyzacja wiedzy o życiu i działalności patrona szkoły oraz rozbudzenie wśród uczniów zainteresowania tą wybitną postacią.Konkurs skierowany był do uczniów klas pierwszych i drugich. Składał się z dwóch etapów: testu zawierającego 26 pytań (zadania jednokrotnego wyboru) i części opisowej złożonej z 3 pytań. W dwóch etapach, można było uzyskać maksymalnie 37 pkt.(26 pkt. w pierwszym etapie i 11 pkt. w drugim etapie).

Uczestnicy prezentowali bardzo wysoki i wyrównany poziom wiedzy. Najwyższą ilość punktów (34 pkt.) i pierwsze miejsce zdobyła Frankowska Kinga z klasy I TLA. Drugie miejsce z ilością 33 punktów uzyskały 4. uczennice z klasy I TE tj.: Choińska Weronika, Czarkowska Wiktoria, Krajewska Julia oraz Dąbrowska Julia z klasy 2 TE. Na trzecim miejscu z 32 punktami sklasyfikowane zostały Garbowska Martyna i Skorupska Zuzanna z klasy 2TE.

Uczestnicy konkursu interesująco uzasadniali, dlaczego ich zdaniem Stanisław Staszic został patronem naszej szkoły. Oto wybrane fragmenty:

(...)Interesował się wieloma dziedzinami: fizyką, historią, geologią, a także posługiwał się więcej niż jednym językiem. Nasza szkoła również kształci w wielu dziedzinach i wymaga od nas znajomości języków obcych. Staszic był też ogromnym patriotą, a nasza szkoła zawsze uroczyście obchodzi święta patriotyczne. Bierzemy również udział w dużej ilości akcji charytatywnych i pomagamy wielu ludziom jak i zwierzętom tak samo jak nasz patron.

(...)dlatego, że ubiegał się on o kształcenie techniczne młodzieży w swoich czasach, a nasza szkoła dokładnie tak robi.(...)

(...)interesował się ekonomią, a w naszej szkole jest kierunek technik ekonomista. Stanisław Staszic bardzo chciał aby młodzież miała zajęcia praktyczne, a w naszej szkole są realizowane zajęcia praktyczne, a zdobyta wiedza wykorzystywana jest w życiu codziennym(...).

(...)chciał wprowadzić zmiany w edukacji, aby każdy mógł odnaleźć swoje mocne i słabe strony w przedmiotach, co nasza szkoła umożliwia. Również ludzie, którzy zakładali naszą szkołę chcieli oddać hołd mądremu i pomocnemu człowiekowi, aby absolwenci tej szkoły byli dobrzy i mądrzy jak patron.(...)

Wszyscy uczestnicy Konkursu są wygranymi.
Gratulujemy, dziękujemy za udział i życzymy dalszych sukcesów.

Organizatorzy
Ekopracownia WFOSIGW Białystok Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Ministerstwo klimatu i środowiska

Nowoczesne usługi

Orlik PNWM Projekt Edukacyjny Katyń 73 rocznica Dobra szkoła

FE Erasmus Plus Dobrze zaprojektowana szkoła eTwinning EFS