szkolenie
szkolenie "Nowoczesne doradztwo zawodowe czyli kompetencje przyszłości"
2023-11-15 08:52:08

Jak prowadzić doradztwo zawodowe dla uczniów na miarę XXI wieku, jakie jest jego miejsce w najnowszych politykach edukacyjnych, jakie narzędzia wykorzystywać, by poszerzać możliwości zdobywania nowych umiejętności w trakcie nauki w szkole?Tematykę tę w dn. 7-9.11.2023r poszerzała kadra dydaktyczna ZSZ im. St. Staszica podczas szkolenia "Nowoczesne doradztwo zawodowe czyli kompetencje przyszłości" zorganizowanego przez BFKK w Suwałkach.

Szkolenie było czasem najświeższych koncepcji budowania kompetencji młodych osób, które za kilka lat będą wchodziły na rynek pracy. Zaprezentowane podczas spotkania metody i formy pracy z uczniem zaowocują w przyszłości wzmocnieniem współpracy szkoły i pracodawców.
Ekopracownia WFOSIGW Białystok Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Ministerstwo klimatu i środowiska

Nowoczesne usługi

Orlik PNWM Projekt Edukacyjny Katyń 73 rocznica Dobra szkoła

FE Erasmus Plus Dobrze zaprojektowana szkoła eTwinning EFS