wybierz język:


Wyniki rekrutacji 2011/2012

zobacz:
- Protokół z postępowania rekrutacyjnego 2011/2012
- Protokół z postępowania rekrutacyjnego 2010/2011


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Protokół z postępowania rekrutacyjnego

do udziału w projekcie « Apetyt na języki -znajomość języków obcych szansą na lepszy start w życiu zawodowym » z dnia 02 września 2011.

W dniu 02 września 2011 o godz. 09.00 odbyło się zebranie komisji rekrutacyjnej powołanej przez Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem  w sprawie udziału uczniów w projekcie « Apetyt na języki -znajomość języków obcych szansą na lepszy start w życiu zawodowym ». Kolejne posiedzenie komisji odbędzie się w dniu 04.01.2012 w celu naboru 2 dodatkowych grup z j. angielskiego i rosyjskiego.

Podstępowanie rekrutacyjne odbywało się w 3 etapach:

1.      Złożenie formularzy zgłoszeniowych (od 25 czerwca do 02 września - do godz. 08.30 – 2011 roku).

2.      Wywieszenie list osób zakwalifikowanych do projektu oraz list rezerwowych (do 02 września 2011 – od godz. 10.30).

3.      Podpisanie deklaracji uczestnictwa przez beneficjentów oraz oświadczeń rodziców
w przypadku udziału w projekcie osób niepełnoletnich (od 02 września do 04 września 2011).

 

Nazwa zadania:

Zgłosiło się:

Zakwalifikowano:

Rezerwowi:

 

 

 

Gr. A

Gr. A

1.

Lektorat języka angielskiego

10

10

0

2.

Lektorat języka francuskiego

10

10

0

3.

Lektorat języka niemieckiego

10

10

0

 

Razem:

30

30

0

 

 

 

 

 

 

Kryteria rekrutacji do projektu zostały opracowane oraz zamieszczone w  regulaminie uczestnictwa i rekrutacji do projektu. Postępowanie rekrutacyjne odbyło się zgodnie przepisami w nim zawartymi. W przypadku zadań, do których wpłynęło tylko 10 zgłoszeń przyjęto wszystkich chętnych.

Do Biura Projektu w roku szkolnym 2011/2012 wpłynęło 30 formularzy zgłoszeniowych. Wszystkie spełniały wymogi  formalne przewidziane regulaminem projektu.

Po przeprowadzeniu szczegółowej weryfikacji formularzy zgłoszeniowych do udziału
w projekcie zakwalifikowano (w kolejności alfabetycznej):
1. Rekrutacja na zajęcia z języka angielskiego.

W ramach tych zajęć utworzono 2 grupy : 1 - 10 osobowa;  2 - 9 osobowa :

 

a) zakwalifikowani do grupy A:

L.p.

Nazwisko i imię

Klasa

Odział

1.       

Biały Marcin

IV

Technikum Budowlane

2.       

Bukowska Emilia

IV

Technikum Informatyczna A

3.       

Chojnowski Krzysztof

IV

Technikum Budowlane

4.       

Czajkowski Karol

IV

Technikum Budowlane

5.       

Gołaszewska Milena

IV

Technikum Obsługi Usł. Gastr.

6.       

Jabłoński Patryk

IV

Technikum Budowlane

7.       

Konicki Patryk

IV

Technikum Budowlane

8.       

Kuk Paweł Kamil

IV

Technikum Elektroniczne

9.       

Murawski Michał

IV

Technikum Budowlane

10.   

Zaremba Kamil

IV

Technikum Budowlane

 

Lista rezerwowa:

Nie utworzono listy rezerwowej z powodu braku  podań.

 

a) zakwalifikowani do grupy B (grupa kontynuująca od października 2009):

L.p.

Nazwisko i imię

Klasa

Odział

1.       

Adamczuk Anna

II

Technikum Ekonomiczne

2.       

Ciborowski Marcin

II

Technikum Budowlane

3.       

Foryś Michał

III

Technikum Informatyczne

4.       

Grabińska Ewelina

II

Technikum Usług Fryzjer.

5.       

Kierzkowska Urszula

II

Technikum Hotelarskie

6.       

Modzelewska Magdalena

II

Technikum Usług Fryzjer.

7.       

Piszczatowska Emilia

II

Technikum Usług Fryzjer.

8.       

Szepietowska Magdalena

II

Technikum Usług Fryzjer.

9.       

Wójcik Ewa

II

Technikum Ekonomiczne

 
 

2. Rekrutacja na zajęcia z języka francuskiego:

W ramach tych zajęć utworzona zostanie 2 grupy 10 osobowe.

a) zakwalifikowani do grupy A:

L.p.

Nazwisko i imię

Klasa

Odział

1.    

Bondarczuk Magdalena

II

Technik Usług Fryjerskich

2.    

Garbacik Lidia

II

Technik Usług Fryjerskich

3.    

Gołaszewska Karolina

II

Technik Usług Fryjerskich

4.    

Gosiewska Kinga ewa

II

Technik Usług Fryjerskich

5.    

Lubowicka Magdalena

II

Technik Usług Fryjerskich

6.    

Mierzwińska Rosita

II

Technik Usług Fryjerskich

7.    

Olszewska Karolina

II

Technik Usług Fryjerskich

8.    

Perkowska Ewa Katarzyna

II

Technik Usług Fryjerskich

9.    

Wnorowska Sylwia

II

Technik Usług Fryjerskich

10.   

Wójcik Łucja

II

Technik Usług Fryjerskich

 

Lista rezerwowa:

Nie utworzono listy rezerwowej z powodu braku  podań.

b) zakwalifikowani do grupy B (grupa kontynuująca od października 2009):

L.p.

Nazwisko i imię

Klasa

Odział

1.

Brzoska Michał

IV

Technikum Ekonomiczne

2.

Czajkowska Marlena

IV

Technikum Ekonomiczne

3.

Faszczewska Aldona

IV

Technikum Ekonomiczne

4.

Gołaszewski Artur

IV

Technikum Ekonomiczne

5.

Łuniewski Dominik

IV

Technikum Ekonomiczne

6.

Koszykowska Justyna

IV

Technikum Ekonomiczne

7.

Molenda Angelika

IV

Technikum Ekonomiczne

8.

Pieńkowska Sylwia

IV

Technikum Ekonomiczne

9.

Puchalski Paweł

IV

Technikum Ekonomiczne

10.

Uszyński Sławomir

IV

Technikum Ekonomiczne

 

Lista rezerwowa:

(Brak listy – wpłynęło tylko 10 zgłoszeń) 

 

3. Rekrutacja na zajęcia z języka niemieckiego.

W ramach tych zajęć utworzona zostanie 2 grupy: 1. - 15 osobowa, 2. - 10 osobowa.

a) zakwalifikowani do grupy A:

L.p.

Nazwisko i imię

Klasa

Odział

1.         

Gierałtowska Marlena

II

Technikum Hotelarskie

2.       

Gradowska Joanna

II

Technikum Hotelarskie

3.       

Łachacz Wioletta

II

Technikum Hotelarskie

4.       

Jamiołkowski Adam

II

Technikum Hotelarskie

5.       

Klinowska Ewa Aleksandra

II

Technikum Hotelarskie

6.       

Mętecka Natalia

II

Technikum Hotelarskie

7.       

Pawlak Paulina

II

Technikum Hotelarskie

8.       

Pęska Marta

II

Technikum Hotelarskie

9.       

Pienkos Marcin

II

Technikum Hotelarskie

10.   

Wdziękońska Elwira

II

Technikum Hotelarskie

 

Lista rezerwowa:

(Brak listy – wpłynęło tylko 10 zgłoszeń)

 

b) zakwalifikowani do grupy B (grupa kontynuująca od października 2009):

L.p.

Nazwisko i imię

Klasa

Odział

1.    

Chicheł Piotr

II

Technikum Informatyczne

2.   

Idźkowski Krzysztof

II

Technikum Informatyczne

3.   

Jabłoński Kamil

II

Technikum Informatyczne

4.   

Kopański Daniel

II

Technikum Informatyczne

5.   

Kutyłowski Łukasz

II

Technikum Informatyczne

6.   

Mazur Marcin

II

Technikum Informatyczne

7.   

Mioduszewski Piotr Paweł

II

Technikum Informatyczne

8.   

Pawłak Adrian

II

Technikum Informatyczne

9.   

Sokolik Karolina

II

Technikum Informatyczne

10.           

Szymoniak Małgorzata

II

Technikum Informatyczne

 

 

Lista rezerwowa:

(Brak listy – wpłynęło tylko 10 zgłoszeń)

 

 

 
 

 

4. Rekrutacja na zajęcia z  języka rosyjskiego.

W ramach tych zajęć utworzona zostanie 2 grupy: 1. -  10 osobow1;  2. – 9 osobowa.

a) zakwalifikowani do grupy A (grupa kontynuująca od października 2009):

L.p.

Nazwisko i imię

Klasa

Odział

1.        

Choiński Kamil

II

Techn. Elektr. Budowla.

2.       

Godlewska Żaneta

III

Techn. Techn. Żywności

3.       

Krajewska Ewelina

III

Technikum Ekonomiczne

4.       

Kruszewska Natalia

III

Technikum Ekonomiczne

5.       

Orzechowska Emilia

III

Technikum Ekonomiczne

6.       

Ponichtera Paulina

III

Technikum Ekonomiczne

7.       

Skarżyńska Magda

III

Technikum Ekonomiczne

8.       

Wnorowska Agnieszka

III

Techn. Techn. Żywności

9.       

Wojno Łukasz

III

Techn. Elektr. Budowla

10.   

Zdrodowski Piotr

III

Technikum Ekonomiczne

 

Lista rezerwowa:

L.p.

Nazwisko i imię

Klasa

Odział

1.      

Paweł Dworakowski

II

Techn. Techn. Żywności

2.   

Daniel Gierałtowski

II

Techn. Techn. Żywności

3.   

Mariusz Gołaszewski

II

Techn. Techn. Żywności

4.   

Piotr Fiedorczuk

II

Techn. Techn. Żywności

5.   

Ewa Jamiołkowska

II

Techn. Techn. Żywności

6.   

Adam Grabowski

II

Techn. Techn. Żywności

7.   

Emil Gierałtowski

II

Techn. Techn. Żywności

8.   

Aldona Kaczyńska

II

Techn. Usług Fryzjerskich

 

b) zakwalifikowani do grupy B (grupa kontynuująca od października 2009):

L.p.

Nazwisko i imię

Klasa

Odział

1.    

Bazelak Izabela

III

Techn. Techn. Żywności

2.    

Maciejczuk Damian

III

Techn. Techn. Żywności

3.    

Murawska Inna

III

Technikum Hotelarskie

4.    

Oleksiewicz Marta

III

Technikum Ekonomiczne

5.    

Szczegryn Roman

III

Techn. Elektr. Budowl.

6.    

Tymińska Sylwia

III

Technikum Hotelarskie

7.    

Walendziuk Marlena

III

Technikum Ekonomiczne

8.    

Wasilewska Weronika

III

Technikum Hotelarskie

9.    

Wilczyńska Anna

III

Technikum Hotelarskie

 

Lista rezerwowa:

L.p.

Nazwisko i imię

Klasa

Odział

1.    

Urszula Gołaszewska

III

Technikum Hotelarskie

2.   

Ewelina Gołaszewska

III

Technikum Hotelarskie

3.   

Kinga Antoniak

III

Technikum Hotelarskie

4.   

Rafał Kamiński

III

Techn. Techn. Żywności

5.   

Patryk Pasko

III

Techn. Techn. Żywności

6.   

Sylwia Pieńkowska

III

Technikum Ekonomiczne

W związku z przeprowadzonym postępowaniem rekrutacyjnym przyjęto 30 bezpośrednich Beneficjantów, zgodnie z założeniem projektu .

Powyższe dane zamykają protokół, pod którym podpisują się członkowie komisji rekrutacyjnej w składzie:

 

Podpisy członków komisjii rekrutacyjnej :

 

Przewodniczący:   Andrzej Jamiołkowski                            …………………………………..

                               Dyrektor ZSZ i. St. Staszica w Wysokiem Maz.

 

 

Członkowie:          Sebastian Orłowski                                 …………………………………..

                               Koordynator Projektu

                                         Lektor języka francuskiego

 

                                         Anna Korzątkowska                              …………………………………..

                               Asystent ds. monitoringu i ewaluacji

 

                              

                                         Katarzyna Maleszko                              …………………………………..

                                         Pedagog Szkolny

 

                               Agnieszka Bielonko                               …………………………………..

                               Lektor języka rosyjskiego

 

                               Anna Grabowska                                               …………………………………..

                               Lektor języka niemieckiego

 

                                         Monika Felczuk                                     …………………………………..

                               Lektor języka angielskiego

                                          

 

 

    

 

 

     Zatwierdzono dnia : …………………………….2011 w Wysokiem Mazowieckiem

 

 

 

 

       ……………………………………….

                         (pieczęć szkoły)

 

Załączniki:

  1. 30 szt. formularzy zgłoszeniowych uczniów przyjętych do udziału w projekcie.

 


Rozwój placówki wspierany jest przez
Europejski Fundusz Społeczny

Wykonanie: Mariusz Prusko © 2011 / mp.net.pl