NASZA SZKOŁA NAJLEPSZA W KRAJU W KONKURSIE "SZKOŁA DLA PRACODAWCÓW - PRACODAWCY DLA SZKOŁY" W BRANŻY "GASTRONOMIA I PRODUKCJA SPOŻYWCZA"
data dodania: 2015-04-16 20:52:44


Głównym celem konkursu jest wyłonienie i promocja szkół i pracodawców osiągających wysoką jakość i efektywność współpracy w kształceniu zawodowym w wybranych obszarach.
Spośród wielu szkół z całego kraju, które przystąpiły do konkursu zostaliśmy nagrodzeni w branży "Gastronomia i produkcja spożywcza".


Tym bardziej jest to dla naszej szkoły ważne wyróżnienie, gdyż od dawna jesteśmy świadomi, że zadaniem nowoczesnej szkoły zawodowej jest przygotowanie przyszłego absolwenta do mobilności i elastycznego funkcjonowania na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy.
Wiemy, że dobre przygotowanie młodzieży do wejścia na rynek pracy służy prowadzenie kształcenia zawodowego, a w szczególności kształcenia praktycznego, w powiązaniu z pracodawcami. Szkoła i zakład pracy są uzupełniającymi się nawzajem miejscami zdobywania wiedzy. Dzięki praktyce młodzi ludzie mogą zdobywać umiejętności i doświadczenie potrzebne do funkcjonowania w przedsiębiorstwie. Równie ważny jest udział pracodawców w życiu szkoły, między innymi poprzez inwestowanie w rozwój bazy dydaktycznej szkół czy proces doskonalenia kadry dydaktycznej.

Sukces w konkursie byłby niemożliwy bez wsparcia zakładu mleczarskiego MLEKOVITA, z którą szkoła współpracuje od wielu lat i za co jesteśmy bardzo wdzięczni. Wynik jest więc efektem tej szerokiej współpracy.

Udział w konkursie jest także zasługą naszych nauczycieli tj. pani Grażyny Kajurek oraz pani Anny Kaczyńskiej. GRATULUJEMY!