Kwalifikacyjny kurs zawodowy
data dodania: 2013-06-12 10:24:04


Kwalifikacyjny kurs zawodowy to kurs prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji


Ukończenie tego kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez okręgową komisję egzaminacyjną. Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

Tą formę kształcenia kierujemy do osób dorosłych, które ukończyły szkołę podstawową, gimnazjum, zasadniczą szkołę zawodową, technikum, liceum ogólnokształcące, szkołę policealną, studia wyższe i chcą zdobyć zawód lub przekwalifikować się.

Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem ogłasza nabór na kursy kwalifikacyjne dla zawodów:

TECHNIK INFORMATYK
  E.12 - Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

  E.13 - Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

  E.14 - Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI
  T.2 - PRODUKCJA WYROBÓW SPOŻYWCZYCH Z WYKORZYSTANIEM MASZYN I URZĄDZEŃ

  T.16 - ORGANIZACJA I NADZOROWANIE PRODUKCJI WYROBÓW SPOZYWCZYCH

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH
  T.6 - Sporządzanie potraw i napojów

  T.15 - Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Pobierz:

Podanie na kurs zawodowy (wersja .DOC 2014r. - z możliwością edycji)

Podanie na kurs zawodowy (wersja .PDF 2014r. - bez możliwości edycji)