Za nami dwa lata przygód z językami
data dodania: 2011-07-11 13:15:25


Minęły już dwa lata, jak w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem realizowany jest projekt „ Apetyt na języki – znajomość języków obcych szansą na lepszy start w życiu zawodowym” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Dbając o kultywowanie najlepszych tradycji oraz najwyższy poziom nauczania systematycznie przyczyniamy się do poniesienia jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego. Świadczy o tym, choćby liczba ponad 200 podań, które zostały złożone do naszej szkoły na rok 2011/2012.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom lokalnych pracodawców, stworzyliśmy projekt, który kładąc nacisk na języki obce, pozwoli naszym absolwentom dostosować się do potrzeb na obecnym rynku pracy.

W roku szkolnym 2010/2011 aż 30 beneficjentów ukończyło 55 godzinne szkolenia z języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego i rosyjskiego. Pozostałych 53 uczniów kontynuuje naukę wg założonego harmonogramu działań.

Miniony rok, pozwolił również nauczycielom wzbogacić swój warsztat o nowe doświadczenia w nauczaniu języków obcych. Najnowocześniejsze wyposażenie, a w tym: pracownia multimedialna, oprogramowanie do nauki języków obcych, sprzęt audiowizualny oraz publikacje książkowe pozwoliły na urozmaicenie prowadzonych zajęć oraz sprawiły, iż stały się wyjątkowo atrakcyjne z punktu widzenia młodych ludzi.

Ukoronowaniem tegorocznych zmagań z językiem było zorganizowanie sesji podsumowująco-promocyjnej. Tematem tegorocznej sesji były uroki gastronomi. Każda grupa językowa była odpowiedzialna z przygotowanie kilku tradycyjnych dań z danego obszaru językowego. Zaproszeni goście oraz uczniowie byli pod ogromnym wrażeniem swojej pracy.

Z niecierpliwością czekamy na nowy rok szkolny. Wszystkim uczestnikom projektu życzymy "połamania języków".

Anna Korzątkowska