Oferta wyjazdów zagranicznych dla obecnych oraz przyszłych uczniów szkoły.
data dodania: 2020-07-04 07:07:09


Wyjazdy zagraniczne już na stałe wpisały się w harmonogram funkcjonowania szkoły i można zaryzykować stwierdzenie, że są nierozłącznym elementem naszego procesu edukacyjnego.

Już po raz kolejny mamy do zaoferowania naszej młodzieży wyjazdy zagraniczne (w ramach staży zawodowych oraz praktyk zawodowych), które oprócz możliwości zdobywania nowych umiejętności i doświadczenia zawodowego posiadają niewątpliwe walory turystyczne...


Poniżej zamieszczamy harmonogram wyjazdów przewidzianych dla obecnych oraz przyszłych uczniów naszej szkoły.
Planowany termin Kraj wyjazdu Klasy
Wrzesień 2020 Grecja
 • technikum żywienia i usług gastronomicznych - 5 osób
 • technikum technologii żywności - 12 osób
 • technikum informatyczne - 10 osób
 • technikum logistyczne - 15 osób
 • Kwiecień 2021 Grecja
 • technikum żywienia i usług gastronomicznych + technikum technologii żywności - 10 osób
 • technikum ekonomiczne - 10 osób
 • technikum informatyczne - 10 osób
 • technikum logistyczne - 10 osób
 • Czerwiec/Lipiec/Sierpień 2021 Hiszpania
 • technikum żywienia i usług gastronomicznych + technikum technologii żywności - 36 osób
 • Październik2021 Grecja
 • technikum żywienia i usług gastronomicznych + technikum technologii żywności - 10 osób
 • technikum ekonomiczne - 10 osób
 • technikum informatyczne - 10 osób
 • technikum logistyczne - 10 osób