REKRUTACJA DO SZKOŁY
data dodania: 2020-06-29 13:40:16


Przypominamy, że został rozpoczęty okres rekrutacji na rok szkolny 2020/2021. Informujemy, że podania do szkoły można składać osobiście lub za pomocą wersji elektronicznej wysyłając skan podpisanego podania na e-mail szkoły:
zesp_szk_zaw@o2.pl

Podanie w wersji edytowalnej lub pdf, można pobrać ze strony szkoły w dziale "Rekrutacja" dostępnego po linkiem