A my mamy
data dodania: 2009-09-24 14:39:12


Od roku szkolnego 2009/2010 oraz na przestrzeni kolejnych 2 lat będzie realizowany w naszej szkole długofalowy projekt o nazwie "Apetyt na języki -znajomość języków obcych szansą na lepszy start w życiu zawodowym", finansowany ze środków EFS w ramach PO KL. Budżet projektu wynosi 1 014 103 zł, co stanowi rekord w historii szkoły, powiatu Wysokomazowieckiego, jak również stawia nas w ścisłej czołówce województwa podlaskiego. Dzięki jego realizacji, ZSZ im. Stanisława Staszica stanie się bardziej atrakcyjną szkołą z punktu widzenia przyszłych uczniów, a poprzez zamierzone działania, przyczyni się znacznie do podniesienia jakości szkolnictwa zawodowego w obrębie powiatu.


Mając ma na uwadze dobro uczniów, wszystkie podejmowane działania mają na celu ułatwienie nabycia praktycznej znajomości jednego z 4 języków obcych.

Projekt obejmuje wiele różnorodnych działań. Najważniejsze z nich to:
  1. Poprawa jakości promocji szkoły w regionie i poza nim.
  2. Praktyczna nauka języków obcych (do wyboru język francuski, rosyjski, angielski, niemiecki ).
  3. Wyposażenie placówki w nowoczesną pracownie językową oraz zakup sprzętu i oprogramowania.
  4. Nawiązanie współpracy z lokalnymi pracodawcami, którzy umożliwią wykorzystanie znajomości języków obcych w praktyce.
  5. Wyjazdy zagraniczne pozwalające na sprawdzenie nabytych umiejętności komunikacyjnych – min. Strasbourg, Benelux, Maastricht
  6. Utworzenie strony internetowej w 4 wersjach językowych.

Autorami projektu są:
Sebastian Orłowski- lektor języka francuskiego,
Andrzej Jamiołkowski – dyrektor szkoły
przy współpracy z:
Agnieszką Bielonko -lektor języka rosyjskiego
Moniką Felczuk – lektor języka angielskiego
Anną Grabowska – lektor języka niemieckiego
Do ściągnięcia: Prezentacja multimedialna (PowerPoint)