Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie rozpoczęte...
data dodania: 2020-06-24 13:29:01


Z dniem 22 czerwca w szkole rozpoczęły się egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Do egzaminów przystąpili uczniowie realizujący kształcenie w formule 2012 oraz 2017, w 8 kwalifikacjach zawodowych realizowanych w szkole.
Ze względu na zagrożenie koronawirusem, podczas tegorocznych egzaminów obowiązują wytyczne sanitarne opracowane przez MEN, CKE i GIS.


Każdy egzamin zawodowy składa się z dwóch części: pisemnej oraz praktycznej. Część pisemna to test wielokrotnego wyboru, w którym próg zaliczenia wynosi 50% poprawnych odpowiedzi. Z kolei część praktyczna obejmuje wykonanie wyrobu, usługi lub dokumentacji. W tym przypadku próg zaliczenia to 75% poprawnych odpowiedzi.
Pomimo sytuacji w jakiej znalazła się polska edukacja, nasi nauczyciele zrobili co możliwe, aby uczniowie byli dobrze przygotowani do egzaminów i jesteśmy przekonani, że wykażą się umiejętnościami, które pozwolą im na uzyskanie bardzo dobrych wyników końcowych.