ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
data dodania: 2018-07-03 12:06:46


"Dostawa sprzętu elektroniczno- komputerowego Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem" W ramach projektu RPO.03.03.01-20-0085/16 "Doskonalenie zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy"


Wyjaśnienie nr1:

Wyjaśnienie

Dokumenty do pobrania:

SIWZ
Formularz ofertowy
Oświadczenie wykonawcy
Informacja dotycząca grupy kapitałowej
Umowa
Specyfikacja rodzajowo - ilościowa
Ogłoszenie o zamówieniu