Spotkanie z rodziną bł. ks. Jerzego Popiełuszki
data dodania: 2018-01-04 11:14:35


"Módlmy się byśmy byli wolni od lęku, zastraszenia, a przede wszystkim od żądzy odwetu i przemocy" to fragment ostatniej modlitwy wygłoszonej przez bł. ks. Jerzego Sługi Bożego w Kościele Świętych Braci Męczenników w Bydgoszczy, na kilka godzin przed śmiercią w dn. 19.10.1984r.


Te słowa, również towarzyszyły nam podczas spotkania w dn. 15.12.2017r. w naszej szkole z rodziną bł. ks. Jerzego: z bratem Józefem i żoną Alfredą Popiełuszko. W spotkaniu uczestniczył również przewodniczący Solidarności regionu podlasie Pan Józef Mozolewski oraz władze powiatu, miasta, gminy, przewodniczący Solidarności okręgu Wysokomazowieckiego, nauczyciele i licznie zgromadzona młodzież naszej szkoły. Podczas wystąpień przewodniczącego regionu podlasie Pana Józefa Mozolewskiego padły słowa, które przybliżyły nam historię dotyczącą stanu wojennego w Polsce, oraz roli Solidarności w tych czasach zwłaszcza heroicznej postawy Kapelana Solidarności bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

Jego śmierć stała się symbolem zmartwychwstania i nowej nadziei w Kościele i naszej Ojczyźnie, stała się potężną turbiną w nurcie wiary zwłaszcza u ludzi młodych.

W swoich wystąpieniach Dyrektor Szkoły Andrzej Jamiołkowski, oraz wicedyrektor Maria Gąsowska zapewniali, że jako nauczyciele i wychowawcy musimy zrobić wszystko aby ta prawda nigdy nie została zapomniana, a męczeńska śmierć bł. ks. Jerzego wydała Święty owoc i uczyła przede wszystkim patriotyzmu i naszego prawa do wolności. Wśród wielu wystąpień padły słowa wdzięczności i podziękowań za zorganizowanie tej uroczystości. Pan Józef Popiełuszko, brat błogosławionego wspominał lata młodości ks. Jerzego oraz atmosferę domu rodzinnego pełnego modlitwy i przywiązania do Świętości. W domu Popiełuszków wychowanie religijne łączono z wychowaniem patriotycznym. W późniejszych latach posługi Kapłańskiej bł. ks. Jerzego "Ewangelia była jedyną bronią i nigdy w swoim nauczaniu poza nią nie wyszedł. Jednak w Jego ustach była to broń na tyle potężna, że komunistyczna władza czuła się zagrożona" wspominał brat Józef Popiełuszko. Słowa Św. Pawła z listu do Rzymian: "Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj" stały się mottem kazań bł. ks. Jerzego. W czasie uroczystości młodzież naszej szkoły przygotowała również montaż słowno muzyczny pod kierownictwem Pani Moniki Godlewskiej. W hołdzie bł. ks. Jerzemu za Jego ofiarę z życia, przywracanie godności, siły i wiary.

Maria Gąsowska