..
Szczęśliwy numerek
jutro: ..

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn. "Dostawa wyposażenia do pracowni zawodowych dla Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem w ramach projektu RPO.03.03.01-20-0167/18Kompetentny uczeń - wykwalifikowany pracownik"cz.2

Mamy wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

Niedawno otrzymaliśmy wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Do sesji zimowej przystepuje w naszej szkole największa liczba zdających, tak też było i tym razem.
Ta sesja była dla naszej szkoły szczególnie udana. W sześciu kwalifikacjach zdawalność egzaminu wyniosła 100% !!! (dla kwalifikacji TG.02, E.13, T.02, T.6, T.11, T.17).
Na taki wynik złożyła się wysoka zdawalność części pisemnej, osiągając 100% dla kwalifikacji A.32, T.02, T.06, T.12, T,16 i T.17 oraz 100% części praktycznej, tj. TG.02, E.13, E.14, T.06, T.11 oraz T.17. Pozostałe wyniki z innych kwalifikacji także osiągają wysoki odsetek zdawalności. BRAWO UCZNIOWIE, BRAWO STASZIC!

Rekrutacja 2020

Uczniowie szkół podstawowych. Rozpoczynamy rekrutację na rok szkolny 2020/2021. Przedstawiamy Wam ofertę edukacyjną naszej szkoły z nadzieją, że skorzystacie z szerokich możliwości jaką daje nauka w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem.

Informacja dotycząca egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, przeprowadzonego w sesji styczeń-luty 2020 r.

Osoby, które nie zdały egzaminu w sesji styczeń-luty 2020 r., będą mogły złożyć deklarację ponownego przystąpienia do niezdanej/niezdanych części tego egzaminu.
Zgodnie z komunikatem dyrektora CKE, deklarację przystąpienia do egzaminu mogą złożyć do 31 marca br. odpowiednio do dyrektora macierzystej szkoły albo do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.
Deklarację będzie można złożyć również w formie elektronicznej, przesyłając skan albo wyraźnie zdjęcie podpisanego dokumentu na adres e-mail odpowiednio do sekretariatu szkoły albo OKE.
Pełna treść komunikatu dostępna jest pod adresem

Informacja o wynikach z egzaminu zawodowego

Informację o wynikach egzaminu zawodowego można uzyskać od wychowawców klas.

Zdalne nauczanie

Obecna sytuacja w szkolnictwie to nie okres wakacyjny. Zachęcamy nauczycieli do podjęcia nauczania zdalnego.
Pod następującym linkiem znajdują się materiały dydaktyczne do wykorzystania w zdalnym nauczaniu. Proszę zapoznać się z zamieszczonymi tak materiałami i miarę możliwości wykorzystać w pracy z młodzieżą.
Przypominamy jednocześnie, że głównym źródłem organizowania i prowadzenia nauczania zdalnego jest szkolny dziennik elektroniczny.

KOMUNIKAT

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkoły proszę przestrzegać zasad związanych z unikaniem zarażenia koronawirusem określonych przez powołane do tego służby sanitarne.
Dlatego wszelkie sprawy związane ze szkołą proszę załatwiać wyłącznie za pomocą:
-e-maila: zesp_szk_zaw@o2.pl,
lub
-telefonicznie: sekretariat: 86 275 25 88, dyrektor szkoły: 728 314 096,
a tym samym nie przebywać na terenie placówki.

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

UWAGA! Poniżej zamieszczamy komunikat Ministerstwa Edukacji Narodowej. Proszę na bieżąco śledzić komunikaty pojawiające się na nasze stronie.

Zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji Narodowej od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.