IX Zjazd AbsolwentówPONADNARODOWA MOBILNOŚĆ KADRY EDUKACJI SZKOLNEJ

W dniu 02.07.2018 rozpoczęły się kolejne mobilności nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem w ramach realizowanego projektu "Mobilność kadry kluczem do sukcesu szkoły" z programu POWER.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

"Dostawa sprzętu elektryczno-komputerowego do Zespołu Szkół Zawodowych im. St. Staszica w Wysokiem Mazowieckiem"

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Dostawę sprzętu elektryczno - komputerowego do Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem"

Staż

Osoby zainteresowane odbyciem stażu w sekretariacie naszej szkoły, proszone są o skontaktowanie się z naszą placówką.
Tel. 86 275 25 88

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

"Dostawa sprzętu elektroniczno- komputerowego Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem" W ramach projektu RPO.03.03.01-20-0085/16 "Doskonalenie zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy"

Learning for Life.

25 czerwca siedmiu nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem rozpoczęło dwutygodniowy kurs języka angielskiego ogólnego na Malcie w ramach realizowanego projektu "Mobilność kadry kluczem do sukcesu szkoły" z programu POWER.

PONADNARODOWA MOBILNOŚC KADRY EDUKACJI SZKOLNEJ

"Mobilność kadry kluczem do sukcesu szkoły"
W sobotę 23 czerwca 2018 zaczęła się pierwsza mobilność kadry Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem z realizowanego od 31.12.2017 projektu Ponadnarodowa Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER.), tytuł projektu "Mobilność kadry kluczem do sukcesu szkoły".