13
Szczęśliwy numerek
jutro: ..

Informacja o wyborze najkorzysteniejszej oferty - Dotyczy: "Dostawa malego sprzętu AGD do Zespołu, Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wvsokiem Mazowieckiem " W ramach projektu: RPO.03.03.01-20

UWAGA ABSOLWENCI - ODBIÓR DYPLOMÓW

Informujemy, że dyplomy uzyskania tytułu technika w zawodzie będzie można odbierać w sekretariacie szkoły od dnia 28 maja (poniedziałek)

Informacja z otwarcia ofert - Dotyczy: "Dostawa malego sprzętu AGD do Zespołu, Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wvsokiem Mazowieckiem " W ramach projektu: RPO.03.03.01-20-0085/16

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT:

przedstawienie pt. "Trzy Świnki"

Po długim i ciężkim przygotowywaniu się pod nadzorem pani Anny Korzątkowskiej i pani Doroty Roszkowskiej w dniu 25.04.2018 uczniowie ze szkolnego wolontariatu "Pomagam aktywnie" zorganizowali w Przedszkolu Miejskim nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem krótkie przedstawienie pt. "Trzy Świnki"

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Dotyczy: "Dostawa malego sprzętu AGD do Zespołu, Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wvsokiem Mazowieckiem "
W ramach projektu: RPO.03.03.01-20-0085/16

VI edycja Akademii Nowoczesnego Patriotyzmu

W roku szkolnym 2017/18 przystąpiliśmy do projektu Akademii Nowoczesnego Patriotyzmu.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym na "Remont Sali Nr 22 Zespołu Szkól Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem".
Szczegóły w dokumentach zamieszczonych poniżej.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty