18
Szczęśliwy numerek
jutro: 4

REKRUTACJA 2019/2020
absolwent gimnazjum   absolwent szkoły podstawowej

ROZBUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH:

KOMUNIKAT

Informujemy, że od 24 maja od godz. 11:00, będzie można odbierać dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe.

ANONIMOWA SKRZYNKA NA SYGNAŁY JUŻ W SZKOLE

Dyrektor szkoły w związku z pismem ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2019 r. oraz na podstawie art. 68. ust. 1 pkt 2, 3 i 6 i w związku z art.51 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. poz. 996 z 2018r. z późniejszymi zmianami), utworzył ANONIMOWĄ SKRZYNKĘ NA SYGNAŁY, która znajduje się przy gabinecie pedagoga szkolnego. Skrzynka ma za zadanie pozyskać informacje, dzięki którym wzmocnimy poczucie bezpieczeństwa uczniów w szkole.

XVIII Edycja Powiatowego Konkursu Wiedzy o Życiu, Osobowości i Nauczaniu Świętego Jana Pawła II

21 maja 2019 roku w naszej szkole miała miejsce kolejna, już XVIII Edycja Powiatowego Konkursu Wiedzy o Życiu, Osobowości i Nauczaniu Świętego Jana Pawła II.

Pierwsze zamówienia

Jak wiadomo od września nasza szkołą wzbogaci się o nowe pomieszczenia - pracownie. Rozpoczęły się procedury, które mają na celu wyposażyć je w nowy sprzęt. Od pierwszego września młodzież podejmie naukę w nowej części szkoły.

Wizyta studyjna w przedsiębiorstwach

W ramach realizacji projektu "Doskonalenie zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy" uczestnicy "Koła naukowego technika żywienia i usług gastronomicznych", "Koła naukowego analityka żywności" oraz "Koła naukowego mleczarzy" odbyli wizyty studyjne w restauracji Amadeus w Łomży na ul. Przykoszarowej oraz restauracji Retro na ul. Nowogrodzkiej, gdzie mieli spotkania z menadżerami firm.

Konkurs "Zasmakuj w zdrowiu"

Konkurs "Zasmakuj w zdrowiu" odbył się 16 kwietnia i został zorganizowany po raz pierwszy na Wydziale Informatyki i Nauk o Żywności oraz Wydziale Nauk o Zdrowiu PWSIiP w Łomży i miał charakter ogólnopolski.

Wykład na temat "Trendy w produkcji serów w Polsce".

W dniu 25.04.2019 roku nasza szkoła gościła pana dr Tomasza Ziółkowskiego z firmy CSK Food Enrichment Poland, który zaprezentował uczniom Technikum Przetwórstwa Mleczarskiego, Technikum Technologii Żywności i Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych wykład na temat "Trendy w produkcji serów w Polsce".

Wyjazd zawodoznawczy dla uczestników projektu "Kompetenty uczeń - wykwalifikowany pracownik"

Program wyjazdu.