28
Szczęśliwy numerek
jutro: 11

ROZBUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH:

Zapraszamy do składania ofert w ramach projektu "Kompetentny uczeń - wykwalifikowany pracownik"

Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica: Realizacja szkoleń indywidualnych dla 10 nauczycieli w ramach projektu ?Kompetentny uczeń ?wykwalifikowany pracownik ?

KONNA WYPRAWA "WRZEŚNIOWY SZLAK II" 1939 - 2019

W ramach 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej Stowarzyszenie KAWALERIA ? w barwach Pułku 3 Strzelców Konnych odtworzyło 700 kilometrowy szlak walk Pułku 3 Strzelców Konnych z okresu Kampanii Jesiennej 1939 r.

Informacja z otwarcia ofert oraz informacja o udzieleniu zamówienia: "Na świadczenie usług hotelarskich i restauracyjnych w tym realizację zakwaterowania i wyżywienia dla uczestników mob

Pobierz informacje

XIX Międzynarodowy Marsz Pamięci Zesłańców Sybiru

Dnia 6.09.2019 w Białymstoku odbyły się obchody związane z XIX Międzynarodowym Marszem Pamięci Zesłańców Sybiru. To uroczystość religijno-patriotyczna, która ma przypominać historię wywózek na Wschód i upamiętniać tych, którzy z zesłania nie wrócili.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania "Realizacja szkoleri indywidualnych dla nauczycieli w ramach projektu Kompetentny uczefi wykwalifikowany pracownik".

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Ogólnopolska inicjatywa "Polska pod Krzyżem"

W związku z Ogólnopolską inicjatywą "Polska pod Krzyżem" nasza Szkoła solidaryzuje się z tą akcją, przez uczczenie Krzyża Świętego.

Rekrutacja do projektu na rok szkolny 2019/2020

Projekt pt. "Kompetentny uczeń - wykwalifikowany pracownik" nr RPO.03.03.01- 20-0127/17 pt: "Kompetentny uczeń - wykwalifikowany pracownik" w ramach Działania 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki RPO na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Protokół z otwarcia ofert "Realizacja szkoleń indywidualnych dla 10 nauczycieli w ramach projektu "Kompetentny uczeń- wykwalifikowany pracownik"

Protokół do pobrania